Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Valtatielle 4 Iihin kahdet liikennevalot (Pohjois-Pohjanmaa)

ITM Finland ja Iin kunta rakennuttavat valtatielle 4 Iihin kahdet liikennevalot. Liikennevalot rakennetaan Sorosentien (maantie 18756) liittymään sekä Leipojantien liittymään Iin keskustan eteläpuolelle. Rakennussuunnitelmien laatimisesta ja hankkeeseen liittyvästä alueellisesta vuoropuhelusta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Liikennevalojen asettamisen perusteena on liikenneturvallisuuden ja sivusuuntien liikenteellisen toimivuuden varmistaminen.

Valtatie 4 kuuluu TEN-T -ydinverkkoon sekä palvelutasoluokkaan I liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa pääväylistä ja niiden palvelutasoista. Valtatien 4 liikennemäärä Iin eteläpuolella on 12 160 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Erityispiirteenä kohteessa on liikennemäärien erittäin voimakkaat vaihtelut valtakunnallisten lomakausien aikana. Esimerkiksi kevätlauantaisin vuorokausiliikennemäärät ovat lähes 40 % korkeampia kuin keskimääräinen vuorokausiliikenne ja huipputuntien liikennemäärät lähes 50 % korkeampia kuin normaalin arkivuorokauden huipputuntiliikenne.

Tavoitetilanteessa valtatie 4 Iin kohdalla siirtyy uudelle linjaukselle nykyisen nelostien itäpuolelle, mutta hankkeen toteuttamisajankohta ei ole tiedossa. Kyseiset liittymät jäävät siinä vaiheessa moottoriväylän rinnakkaistielle.

Hankkeen urakoitsijaksi on kilpailutuksen myötä valittu Normivalaistus Oy. Urakkahinta on 260 000 euroa (alv 0 %). Hinta ei sisällä liikennevalolaitteita, jotka tilaaja hankkii puitesopimuksella. Työt maastossa käynnistyvät elokuun alussa 2019 ja valmistuvat syyskuun 2019 loppuun mennessä. Eniten liikennettä haittaavat työvaiheet tehdään yötyönä, mutta työstä liikenteelle aiheutuvaa haittaa ei voida kokonaan välttää.

Lisätietoja:

Olli Rossi, ITM Finland, p. 050 475 9307, etunimi.sukunimi@tmfg.fi
Janne Jokelainen, Iin kunta, p. 040 1851 790, etunimi.sukunimi@ii.fi
Jani Huttula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040 5850 832, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi            
Pentti Haavisto, Normivalaistus Oy, p. 050 412 3387, etunimi.sukunimi@normi.fi

Valtatien 4 tiejakso Iin taajaman kohdalla.
Liittymätyypit: = nykyinen kiertoliittymä, LV = tuleva liikennevaloliittymä. Liikennemäärät KVL 2017. Nopeusrajoitus 60 km/h sininen osuus, 80 km/h punainen osuus. Kartat: MML-Väylävirasto

 


Alueellista tietoa