Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Valtatiellä 6 Utissa koko pohjavesialue on nyt  suojattu (Kaakkois-Suomi)

Valtatielle 6 Uttiin valmistui 5,5 kilometriä uutta pohjavedensuojausta, ja suojausta on nyt yhteensä 10,5 kilometriä. Utin alueen pohjavedensuojaus on toteutettu neljässä vaiheessa; Utin huoltamon kohta v. 1995, Kuivalan vedenottamon kohta v. 1996 ja Haukkajärven vedenottamon kohta v. 2000. Syyskuussa valmistui neljäs ja viimeinen vaihe osuudelle Kipparila-Metso.

Lisää leveäkaistatietä

Utti on Kymenlaakson merkittävin pohjavedenottoalue. Siellä sijaitsevat Kuivalan ja Haukkajärven tekopohjavesilaitokset.  Utissa vettä tuotetaan Kotkaan, Kouvolaan, Haminaan ja Pyhtäälle yhteensä noin 35 000 m3 /vrk (v. 2012). Tämä vastaa noin 200 000 henkilön vuorokautista vedenkäyttöä.

Nyt valmistuneen hankkeen kokonaiskustannukset olivat  5 M€. Työt alkoivat viime vuoden marraskuussa ja valmista tuli 22.9.2016. Suojaustyöt valmistuivat reilut kaksi kuukautta sopimuksen mukaista aikaa nähden etuajassa. Pohjavesisuojauksen rakentamisen yhteydessä jatkettiin Kuutostien leveäkaistaosuutta 2 kilometrillä; valtatien 6 leveäkaistatie itään alkaa nyt Kipparilantien liittymästä, ja samalla poistetiin yksityisteiden liittymiä valtatieltä. Urakoitsijana oli Kreate Oy. Hanke rahoitettin Liikenneviraston erillisen pohjavesiensuojauksien teemaohjelman kautta.

Bentoniittimatto suojaa pohjaveden

Suojausrakenne koostuu alimmaisena olevasta bentoniittimatosta, muovikalvosta ja niiden päällä olevasta suojaverhouksesta. Muovin päällä on tien pituussuuntainen salaojaputkitus. Nämä on ensin suojattu 100 mm salaojakerroksella ja sen päälle on vielä laitettu 400 mm paksu suojaverhous kylvöalustoineen. Varsinaisen pohjavesisuojauksen, bentoniittimaton, päällä on 0,5 metrin suojakerros estämässä esim. kolaritilanteissa suojauksen rikkoutumista. Bentoniittomattoa on asennettu yhteensä noin 13 hehtaaria (130 000 m2).

Suojausrakenteisiin kerääntyvien sade- ja sulamisvesien johtamiseksi pois pohjavesialueelta on tehty mittavat järjestelyt. Hammassyrjänmäen länsipuolen vedet johdetaan ensin avo-ojissa Kipparilantien risteyksen vastapuolella olevaan uuteen keräysaltaaseen, josta ne pumpataan takaisin Hammassyrjänmäen päälle avo-ojaan. Avo-ojassa ne johdetaan purkuputken kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Alueella on yhteensä kolme purkuputkilinjaa.


         Aluksi poistettiin pintamaa.


         Sitten asennettiin bentoniittimatto.


         Bentoniitin päälle asennetaan suojamuovi.


         Tie on nyt valmis.


 


Alueellista tietoa