Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Valtatie 6 ja maantie 870, Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani (Kainuu)

ELY-keskus aloittaa alikulkujen rakentamisen valtatielle 6 ja maantielle 870 Kontinjoen kylän kohdalla. Parkuantien alikulku sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan alueilla valtatien 6 ja maantien 870 risteysalueella. Lontanniemen alikulku sijaitsee Sotkamon kunnan alueella valtatie 6 ja Kontinjoentien/Lontanniementien risteysalueella.

Työt aloitetaan viikolla 21 ja urakka valmistuu 15.11.2020.

Ajonopeuksia tullaan rajoittamaan työvaiheiden niin vaatiessa.

Viikoilla 24 – 25 liikenne ohjataan kiertoteille, jossa se pidetään siltojen rakentamisen ajan eli noin kaksi kuukautta. Nopeus kiertoteillä on 40km/h.

Kesäkuun lopulla alueella tehdään louhintaa.  Liikennettä tullaan pysäyttämään kallion räjäyttämisen ajaksi.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Markku Merenlahti, Lapin ELY-keskus, p. 0295 038 270, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Työmaapäällikkö Mikko Heikkinen, Oteran Oy, p. 050 326 4133, etunimi.sukunimi@oteran.fi
 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)