Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Valtatie 12 suunnitelmista Alasjärveltä Huutijärvelle saatiin palautetta netin karttapalautejärjestelmällä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Valtatie 12 suunnitelmaluonnoksia koskevassa ELY-keskuksen nettikyselyssä saatiin palautetta alueen asukkailta ja tienkäyttäjiltä eritasoliittymien suunnitelmavaihtoehdoista. Vaihtoehtopalautetta ja ympäristövaikutusten arviointia varten erikseen kartalle paikannettua palautetta hankealueen käytöstä, mahdollisista nykyongelmista ja hankkeen vaikutuksista hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. 

Huhtikuun alkupuolelle avoimessa ELY-keskuksen hankesivujen karttapalautekyselyssä saatiin kaikkiaan 118 vastausta. Eritasoliittymävaihtoehtoja kävi kommentoimassa 109 vastaajaa ja kartalle paikannettua palautetta antoi 70 vastaajaa.  

Palautteita saatiin melko tasaisesti koko 15 kilometrin suunnitteluosuudelta. Suurimmat palautemäärät tulivat Linnainmaan, Atalan ja Lentolan alueilta. Kaikista suunnittelualueen eritasoliittymävaihtoehdoista saatiin runsaasti palautetta. Niissä kommentoitiin muun muassa ratkaisujen selkeyttä, toimivuutta ja tilan tarvetta. Eniten kartalle paikannettiin meluhaittoja (21 kommenttia) ja suunnitelmien liikenteellistä toimivuutta (11 kommenttia). Palautteissa kommentoitiin myös tärkeitä ulkoilureittejä (9), luontokohteita (5) ja maisemapaikkoja (2). 

Valtatien suurimpina ongelmina ruuhkaisuus ja liikenneturvallisuus

Valtatie 12 suunnittelujaksolla on merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa. Valtatieliikenne ruuhkautuu erityisesti aamu- ja iltapäivän huipputuntien aikana ja ohitusmahdollisuudet ovat huonot. Liikenneturvallisuuskin on huonompi kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Kaupunkiseudun kasvaessa tiejakson liikennemäärät ovat kasvussa ja etenkään ruuhka-aikana valtatien toimivuus ei vastaa valtatien vaatimuksia.

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa erottamalla ajosuunnat omille ajoradoilleen. Ruuhkautumista voidaan vähentää esimerkiksi kaistoja lisäämällä ja eritasoliittymiä sujuvoittamalla. Suunnitteluosuudella on nykyisin ongelmana myös kasvava meluhaitta, koska asutus sijaitsee monin paikoin aivan valtatien vieressä. Tien parantamisen yhteydessä myös näitä ongelmia pyritään poistamaan.


Alueellista tietoa