Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden haku on auennut, hankkeiden tulee edistää METSO-ohjelman toteutusta

Maa- ja metsätalousministeriö julistaa avoimen haun hanke-esityksille, jotka tukevat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (2008–2025) METSOn toteutusta ja toimenpiteiden kehittämistä talousmetsien monimuotoisuuden turvaamisen osalta. Hakuaika päättyy 31.12.2016 klo 16.15.

Valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden haku on auennut. Hankkeiden tulee edistää METSO-ohjelman toteutusta ja erityisesti talousmetsien monimuotoisuuden turvaamista. Hanke-esityksiä toivotaan etenkin:

  • Muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin perustuvan elinkeinotoiminnan kehittämiseen
  • Luonnonhoidon ja -suojelun keinojen yhdistämiseen ja luonnonhoitokeinojen monimuotoisuusvaikutusten tehostamiseen
  • Aikaisemmissa luonnonhoidon kehittämishankkeissa tai METSO-yhteistoimintaverkostoissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen levittämiseen

Lue lisää:
mmm.fi/hakuilmoitus


Alueellista tietoa