Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Valtakunnallista huomiota vaaroista kauneimmalle (Kainuu)

Naapurinvaaran kyläyhdistys pyrki avaamaan uusia mahdollisuuksia maisemanhoitotyölleen tekemällä aloitteen Kainuun ELY-keskukselle maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman laatimisesta sekä maisemanhoitoalueen perustamisesta Naapurinvaaran valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Ympäristöministeriö myönsi rahoitusta esitetylle hankkeelle ja Kainuun ELY-keskus toteutti sen yhteistyössä kyläläisten, paikallisten yhdistysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Kainuun ELY-keskus jätti huhtikuussa 2020 ympäristöministeriölle hakemuksen Naapurinvaaran valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta. Hakemuksen pohjana se käytti Vaaroista kaunein, Naapurinvaaran maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa. Suunnitelmassa esitettyjen hoitotoimenpiteiden noudattaminen on täysin vapaaehtoista. Maisemanhoitoalueen perustamispäätökseenkään ei tulla sisällyttämään määräyksiä vaan ainoastaan suosituksia, jotka edistävät maisema-arvojen säilymistä ja vahvistumista.

Naapurinvaara on ehdolla Suomen viidenneksi valtakunnalliseksi maisemanhoitoalueeksi. Aiemmin perustettuja ovat Skärlandetin (Raasepori), Hyypänjoen (Kauhajoki), Kairalan-Luiron (Pelkosenniemi) ja Simon (Simo) valtakunnalliset maisemanhoitoalueet.

Naapurinvaaran upeat maisemat ja alueen toimeliaisuus ansaitsevat kaiken myönteisen huomion, jota ne tulevat saamaan maisemanhoitoalueen perustamisen yhteydessä.   

Lisätietoja antavat:

Alueidenkäytönasiantuntija Liisa Korhonen p. 0295 023 776
Luonnonsuojeluasiantuntija Jouko Saastamoinen p. 0295 023 889

Syksyinen maisema Naapurinvaaralle.

Kuva: Jouko Saastamoinen.

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)