Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän julkinen osio käyttöön (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Valtakunnallinen liikennelupajärjestelmä (VALLU) on liikennelupien ja sopimusten yhteinen rekisteri, joka sisältää liikenteenharjoittaja- ja lupakohtaiset tiedot jokaisesta tavara-, taksi- ja joukkoliikenteen yrityksestä Suomessa. Lupajärjestelmää käyttävät ja ylläpitävät liikennelupa-asioissa toimivaltaiset ELY-keskukset sekä joukkoliikennelain 12 §:n ja 13 §:n mukaiset toimivaltaiset kunnalliset ja seudulliset kunnalliset viranomaiset. Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, joka myös toimii valtakunnallisena tavara- ja joukkoliikennelupaviranomaisena.

Euroopan unionin liikenteenharjoittaja-asetuksessa, (EY) N:o 1071/2009, asetettiin yhdeksi tavoitteeksi kansallisten liikenneluparekistereiden tiettyjen tietojen saattaminen julkisesti käytettäviksi, jotta kuljetusyrityksen asiakas voisi tarkistaa, onko kyseisellä yrityksellä asianomainen lupa. Kyseinen luparekisterin julkinen tietopalvelu on nyt avattu tuotantokäyttöön. Palvelu on jaettu kahteen osaan:

 1. liikennelupahaku osoitteessa http://vallu.ahtp.fi/
 • kysely liikenneluvan numeron perusteella palauttaa ko. liikenneluvan haltijan nimen, lupalajin, luvan tilan ja voimassaoloajan
 1. liikenteenharjoittajahaku osoitteessa http://vallu.ahtp.fi/kansalaislupahaku.aspx
 • kysely liikenteenharjoittajan nimen, y-tunnuksen tai lupanumeron perusteella palauttaa voimassaolevien liikennelupien lajin, ajoneuvoluokan, lupien lukumäärän sekä taksilupien asemapaikkakuntatiedon

 

Lisätietoja asiasta saat

ELY-keskuksen nettisivuilta Liikenteen luvat -osiosta.

 

 • Pasi Hautalahti
  Lupapäällikkö
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 0295 027 972

 


Alueellista tietoa