Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanon seurantaa varten asetettiin Etelä-Suomen ELY-keskusten yhteinen alueellinen yhteistyöryhmä (Häme)

Vuoteen 2027 ulottuvassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa (VALTSU) on esitetty jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.  Suunnitelmaan on kirjattu valtionhallintoa sitovia toimenpiteitä sekä muille tahoille suunnattuja toimenpide-ehdotuksia.  Jätelain 88 §:n mukaan ELY-keskusten on asetettava valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa sekä toimeenpanon seurantaa varten jätehuollon alueellinen yhteistyöryhmä. 

Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukset ovat 8.6.2022 asettaneet yhteisen jätehuollon alueellisen yhteistyöryhmän. Ryhmään on kutsuttu edustajia alueen kunnista, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisesta, jätehuoltoviranomaisesta sekä kuntien omistamista jäteyhtiöistä. Kunnallisten toimijoiden lisäksi ryhmään on kutsuttu edustajia alueen yrityksistä, maakuntien liitoista, yhteisöistä ja oppilaitoksista sekä alueen ELY-keskuksista ja aluehallintovirastosta.  Yhteistyöryhmää koottaessa on huomioitu muun muassa maantieteellinen edustuksellisuus, organisaatioiden koko, yritysten toimiala, valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet sekä erilaiset asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon järjestämismuodot. 

Hämeen ELY-keskuksen alueelta ryhmään on nimetty muun muassa seuraavien tahojen edustajat: Koskisen Oy, Uusioaines Oy, Osuuskauppa Hämeenmaa, Purkupiha Oy, Gasum Oy, Valio Oy, Kuusakoski Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Fortum Waste Solutions Oy, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, Hämeen ammattikorkeakoulu, Heinolan seudun ympäristötoimi, Forssan jätelautakunta, Jätelautakunta Kolmenkierto, Hämeenlinnan kaupunki, Salpakierto Oy ja Päijät-Hämeen liitto.

Yhteistyöryhmän asioiden valmistelua hoitaa Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelevä koordinaattori Irina Simola. Ryhmän työn koordinointiin osallistuu alueen ELY-keskusten jätehuollon asiantuntijoista koottu ryhmä.

Lisätietoja:

Sinikka Koikkalainen
valvontapäällikkö
Hämeen ELY-keskus
sinikka.koikkalainen@ely-keskus.fi