Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valtakunnallinen leväkatsaus 4.6.2020: Merialueilla paikoin sinilevää, järvillä ei juurikaan sinilevähavaintoja

Suomen ympäristökeskus SYKE on aloittanut kesän 2020 sinilevätiedotuksen tällä viikolla. Suomen merialueilla on havaittu paikoitellen vähän sinilevää. Järvillä sinilevähavaintoja on toistaiseksi tehty vain kaksi. Rantavedessä saattaa esiintyä männyn kellertävää siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä. SYKE tiedottaa levätilanteesta viikoittain kesä-elokuussa.

Suomen merialueilla sinilevää havaittu paikoin

Suomen merialueilla vallitsee tavanomainen alkukesän tilanne, eli runsaita ja laajoja sinileväkukintoja ei vielä esiinny. Sinilevää on havaittu paikoin Suomen eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä avoimella Suomenlahdella.

Järvillä ei sinilevää

Sinilevää ei juurikaan ole havaittu järvillä, mikä on alkukesälle tyypillinen tilanne. Hieman sinilevää on havaittu vain kahdella valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevien pintakukintoja ei järvillä ole todettu. Alkukesällä havupuiden siitepöly voi muodostaa kellertäviä kelluvia lauttoja rannoille.

SYKE seuraa sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa

Valtakunnallinen sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden leväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen kesken. Leväseurantaan kuuluu lähes 400 pysyvää havaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa. . Suomen ympäristökeskus tiedottaa sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin 22 vuotta sitten eli vuonna 1998

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä jokaisella on mahdollisuus perustaa oma havaintopaikka ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Lue lisää:

>Valtakunnallinen leväkatsaus 4.6.2020: Merialueilla paikoin sinilevää, järvillä ei juuri lainkaan sinilevähavaintoja (Suomen ympäristökeskuksen tiedote 4.6.2020)