Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valmistaudu hakemaan rahoitusta vesienhoitohankkeisiin

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeeseen avustus haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä vesien tilan parantamiseksi ja pysyvien tulosten aikaansaamiseksi toimenpiteisiin tarvitaan toisiamme. Olkaa ajoissa yhteydessä asiantuntijoihin, jotta saatte neuvoa hankkeen suunnitteluun.

Haku alkaa syksyllä. ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta. Vesistökunnostushankkeen avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Lisätietoja:

Virtaa vesienhoitoon - vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku (ym.fi)