Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Vahdontien moporeittejä muutetaan Ruskolla kieltämällä ajo jalankulku- ja pyöräilyväylällä (Varsinais-Suomi)

Vahdontien (mt 2012) varren jalankulku- ja pyöräilyväylällä ei enää sallita mopolla ajoa Kuninkaanväylän ja Loviisan aitan välisellä tieosuudella. Tällä tieosuudella mopoilijoiden tulee jatkossa ajaa Vahdontiellä. Muutoksella pyritään parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu moottorittomalle ja hitaammalle liikenteelle. Mopot nopeampina ja massaltaan suurempina ajoneuvoina aiheuttavat aina riskin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle. Vahdontien nopeusrajoitusta on alennettu 50 km:iin/h, joten mopoilijat liikkuvat lähes samassa liikennevirrassa autoilijoiden kanssa. Tästä syystä on päätetty kieltää mopojen ajaminen jalankulku- ja pyöräilyväylällä. Myös Väyläviraston Mopon paikka liikenneympäristössä -ohjeen mukaan mopojen paikka on ajoradalla tämän tyyppisillä teillä. Muutokset astuvat voimaan, kun liikennemerkkimuutokset on tehty. Muutokset toteutetaan lähiaikoina.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija Piritta Keto, p. 0295 022 763

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)