Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vaelluskalaohjelma NOUSUn avustushaku avattu: rahoitusta vaellusesteiden purkamiseen ja kalateiden rakentamiseen

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään ilmoittanut haettavaksi vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset. Ministeriön perustama hallitusohjelmaa toteuttava Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU tukee vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista yhteensä 9 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 alkaen.

Hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö toimeenpanee ohjelman, jolla parannetaan virtavesiä. Tänä vuonna tarkoitukseen on osoitettu yhteensä 9 miljoonaa euroa. Summa sisältää tämän vuoden talousarvion mukaisen 6 miljoonaa euroa sekä lisätalousarvion mukaisen 3 miljoonaa euroa, ja sitä voi käyttää vuosina 2020-2022 toteutettaviin hankkeisiin. Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut toimeenpanoa varten Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn.

Määrärahojen mukaiset kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset avautuivat haettavaksi tänään. Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista edistäviin hankkeisiin. Määrärahaa kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeisiin tarvitaan siis riittävä omarahoitusosuus.

Avustuksilla tuetaan erityisesti vaelluskalojen nousua ja poikasten alasvaellusta

Tukea myönnetään erityisesti vaelluskalojen kulkua edistäviin toimenpiteisiin, kuten kalateiden rakentamiseen ja nousuesteiden poistamiseen sekä poikaskalojen alasvaelluksen mahdollistaviin ratkaisuihin.

NOUSU-ohjelma keskittyy aiempaa vahvemmin vaellusesteiden purkamiseen. Ohjelman tavoitteena on myös tukea hankkeita, joilla poistetaan pienvesivoimaa käytöstä ja mahdollistetaan kalan kulku ennallistettavissa kohteissa. Lisäksi kunnostetaan virtavesiä ja rakennetaan näin uusia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.

Avustukset myöntää ELY-keskus. Avustushakemukset tulee toimittaa sille alueelliselle ELY-keskukselle, jonka toimialuetta hanke pääasiassa koskee. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen.

Lue lisää

Vaelluskalaohjelma NOUSUn avustushaku avattu: rahoitusta vaellusesteiden purkamiseen ja kalateiden rakentamiseen (Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 17.6.2020)

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vaelluskalakantojen elvyttämishankkeiden toteuttamiseen