Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vaasassa järjestetään ensi kertaa koulutusta hoitoalalle palaaville (Pohjanmaa)

Sairaanhoitaja hymyilee kädet sydämen asennossa.

Vaasan kaupunki järjestää yhdessä Vamian, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa uuden Paluu hoitoalalle -koulutuksen. Kyseessä on valtakunnallisestikin ainutlaatuinen pilotti, jonka tavoitteena on tukea ja mahdollistaa pitkään hoitoalalta poissa olleiden koulutettujen henkilöiden paluu työelämään. Hakuaika koulutukseen jatkuu 15.8. saakka.

Työvoimakoulutuksena toteutettava opiskelujakso järjestetään yhdeksän viikon monimuotokoulutuksena, jonka jälkeen koulutukseen valittavalla on opiskelujakson jälkeen palkkatuettu työsuhde Vaasan kaupungin palveluksessa. Paikkaan pääsee tutustumaan jo opiskelujakson aikana, sillä opintoihin sisältyy työpaikalla oppimista.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat pitkään hoitoalalta poissa olleet henkilöt, jotka ovat hakuhetkellä TE-toimiston työnhakija-asiakkaana. Pääsyvaatimuksena on, että koulutukseen valittava henkilö on suorittanut hoitoalan tutkinnon kuten lähihoitajan, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon tai ainakin tutkinnon osia.

– Koulutus on erittäin vaikuttavaa uutta työllistämistoimintaa, jota ei muualla Suomessa olla toteutettu. On erittäin tärkeää saada mahdollisimman moni hoitoalalle paluuta suunnitteleva hakeutumaan koulutukseen, jotta voimme tukea heidän työllistymistään. Tämä on ohituskaista takaisin työelämään ja tällaiselle koulutukselle on varmasti valtakunnallisestikin kysyntää ja haluamme toimia Vaasassa suunnannäyttäjänä, sanoo Vaasan kaupungin työllistämisvastaava Helena Nurmikoski.

Täydennyskoulutusta Vamialta

Koulutuksen toteutuksesta vastaa Oy EduVamia Ab. Koulutus alkaa 13.9.2021. Hakuaika on parhaillaan käynnissä ja jatkuu 15.8. saakka. Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-palvelujen haussa olevien työvoimakoulutusten kautta, osoitteessa: https://koulutukset.te-palvelut.fi. Koulutus löytyy hakusanalla ”Paluu hoitoalalle”.

Koulutukseen hyväksytylle opiskelijalle tehdään Vamialla ammattitaitokartoitus ja sen pohjalta luodaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon määritellään oppimisen sisällöt, annettava tukiopetus ja ohjaus. Sisällöt voivat olla esimerkiksi lääkehoitoa, kädentaitoja, kielitaidon vahvistamista tai digitaitojen kehittämistä.

– Tässä on mahtava tilaisuus päästä päivittämään osaamistaan. Meihin voi mielellään ottaa yhteyttä, jos tulee kysymyksiä koulutukseen liittyen, sanoo Vamian opinto-ohjaaja Riitta Eskola.