Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kaksi tyttöä keskustelevat esitteestä.

 

Vaasan työllisyyden ekosysteemityön yhteistyö tiivistyy

Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vaasan kaupungin kanssa keväällä 2020 Vaasan työllisyyden ekosysteemiverkoston rakentamisen. Työllisyyden ekosysteemin tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin kaikkia toimijoita sekä tarjoaa työnhakijalle selkeämmän polun työllistymisen palveluihin.  Pohjanmaan TE-palvelut, oppilaitokset, 3. sektorin toimijat ja elinkeinoelämän toimijat ovat tiiviisti toimijoina mukana työssä. 

- Keskeisenä ajatuksena on verkostomainen yhteistyö, jolla työnhakijalle tarjotaan aktiivisesti eri vaihtoehtoja työn, yrittäjyyden, koulutuksen ja arjen hallinnan palveluista yhdessä eri toimijoiden kanssa, tiivistää ekosysteemityön uusi projektipäällikkö Mira Pihlaja.  

Yhteiskehittäminen jatkuu kohti uutta toimintakulttuuria  

Vuonna 2020 toimenpiteet keskittyivät yhteistyön tiivistämiseen ja yhteisten kehittämistavoitteiden määrittelyyn. Ohjausryhmään kutsuttiin laajasti verkoston edustajia, mukaan lukien alueen kansanedustajat. Kehittämisen keskiöön valittiin neljä kehitettävää asiakasryhmäkohtaista palvelupolkua: pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset, maahanmuuttajat, nuoret sekä irtisanotut.  

Kevään aikana verkostoa on laajennettu ottamalla mukaan järjestöt ja yhdistykset. ​Palvelupolkuja ja verkoston toimintamallia kehitetään kohti asiakkaiden joustavaa palvelua. Korona on entistä vahvemmin nostanut esiin digitaalisten tietoturvallisten välineiden tarpeen ja Vaasan Ohjaamo onkin aloittanut pilottina ohjaustaverkossa.fi -alustan käytön. Alusta mahdollistaa moniammatillisen ohjauksen helposti ja tietoturvallisesti. Nuoria osallistetaan digipalveluiden käyttöönoton suunnittelussa. Tavoitteena on laajentaa ohjaustaverkossa.fi -alustan käyttö myös muihin palvelupolkuihin.  

- Digitaaliset palvelut eivät ole ainoa ratkaisu, mutta yksi tärkeistä kehittämiskohteista ekosysteemi kokonaisuuden kannalta, Pihlaja toteaa.  

Lisätietoja  

Mira Pihlaja  
Projektipäällikkö, Työllisyyden ekosysteemi  
0295 056 235 | mira.pihlaja@te-toimisto.fi  
Pohjanmaan TE-palvelut  

​​​​​​​havainnekuva ekosysteemistä