Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vääräjoen Sievin alueen kalataloudellinen kunnostus alkaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vääräjoen kalataloudelliset kunnostustyöt käynnistyvät elokuun alussa Sievissä. Kunnostukset koostuvat pääasiassa lohikalojen elinympäristöjen parantamisesta eli kutu- ja poikasalueiden rakentamisesta ja kunnostamisesta, asento- ja talvehtimispaikkojen luomisesta, kuiville jääneiden uomien vesittämisestä ja uittorännien uudelleenkiveämisestä.

Kaikkiaan hankealueella (Torvenperän yläpuoliset kosket - Rautatie) kunnostetaan 23 virtavesialuetta, joista osa vuoden 2014 jälkeen rahoituksen varmistuttua. Konevoimin tehtävät ja käsin viimeisteltävät kunnostukset etenevät vesitilanteen ja alueiden muun käytön mukaan alkaen ylimmältä kohteelta, Paatramankoskelta. Kunnostusten tuloksellisuutta seurataan sähkökoekalastusten avulla joitakin vuosia kunnostusten valmistumisen jälkeen.

Kalataloudellisen kunnostuksen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 187 000 €. Kunnostusten vesilain mukaisen luvan haltijana on Sievin osakaskunta ja kunnostusten toteuttajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Rahoittajana kesän 2014 kunnostusten osalta toimii Kainuun ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikkö (kalatalous).

Lisätietoja:

Rakennusmestari Juhani Kortelainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 191 658 (28.7.- 22.8.2014)
Hydrobiologi Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 526 2259 (25.8.2014 alkaen)


Alueellista tietoa