Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uutta ja vanhaa EU-ohjelmakautta Paasitornissa (Uudenmaan ELY-keskus)

Hotelli Paasitornissa esiteltiin EU:n uusi, vuonna 2014 alkava rakennerahastojen ohjelmakausi lähes täydelle salille kiinnostuneita kuulijoita. Samalla kun suunnattiin katsetta tulevaan, muisteltiin myös menneen kauden onnistumisia ja ennen kaikkea hienoja hankkeita, joita ohjelmien avulla on saatu mahdollistettua.

Tilaisuuden aluksi Riitta Salasto Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Ilmi Tikkanen Uudenmaan liitosta esittelivät yhteisen painotuoreen julkaisun "Ihmisiä, liikettä - Onnistumisia Uudellamaalla rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013 ." Julkaisu sisältää noin kolmenkymmenen onnistuneen hankkeen tarinan.  Se vie lukijan mukanaan Itä-Uudenmaan saaristosta Espoon Suurpellon kautta Helsingin Aurorakotiin.

 - Tarinat kertovat olennaisen siitä, miksi rakennerahastot ja hankkeet ylipäätään ovat olemassa. Punaisena lankana kulkevat hyvä yhteistyö ja vireät verkostot, sillä kestävät ja vaikuttavat tulokset syntyvät poikkeuksetta yhteistyössä, kerrotaan julkaisun esipuheessa.

 Julkaisu on tilattavissa Uudenmaan liiton www-sivujen kautta.  Se on saatavissa myös ruotsiksi ja luettavissa sähköisenä versiona niin liiton kuin ELY-keskuksen sivuilta.

Mitä kaikkea hankkeiden avulla saavutetaankaan, oli teemana Metropolia Ammattikorkeakoulun Anna-Maria Vilkunan puheenvuorossa.  Saavutus voi olla muun muassa kumppanuus uusien toimijoiden kanssa.

Hankkeet voivat myös nostaa keskiöön käyttäjät. Näin tehtiin Kivikon uudella asuinalueella, jossa EU-hankkeen avulla vaikutettiin koulumatkan suunnitteluun vuorovaikutteisesti yhdessä pienten koululaisten kanssa.

Hankkeet myös kokoavat eri alojen osaajat yhteen ja voivat toimia testausalustana. Esimerkkinä viimekesäinen Kampin pyöräkeskus, jossa avun ja neuvojen lisäksi kyseltiin, mitä palveluja mahdollisessa tulevassa pysyvässä pyöräilykeskuksessa pitäisi tarjota.

 Avoimin mielin uuteen kauteen

Uudelle ohjelmakaudelle Suomeen tulee vain yksi, Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma, joka sisältää molempien rahastojen toimet (ESR ja EAKR).  Ohjelma jakaantuu kahteen osaan: Etelä- ja Länsi-Suomeen ja Itä- ja Pohjois-Suomeen.   Teemat tulevat olemaan valtakunnallisia: älykäs kasvu, kestävä kasvu ja osallistava kasvu.  EU-komissiota ja jäsenvaltioita sitoo kumppanuussopimus, joka käsittää myös maaseutu- ja kalatalousrahaston.

Mari Kuparinen Etelä-Suomen EU-yksiköstä kertoi valitettavan tosiasian, että uudella kaudella Suomen saama tuki rakennerahastojen kautta tippuu hieman

EU:n tarkastelussa Suomen tämän hetken haasteet ovat kilpailukyvyn lasku, metsä ja ICT-alan rakennemuutos, väestön nopea ikääntyminen ja kriittisen massan puute. Ohjelmakauden painotukset pohjautuvat näihin haasteisiin.

Rakennerahastoihin ohjataan vähemmän rahaa kuin edellisellä kaudella. 

 - Tämän takia suomalaisten kannattaisi tavoitella tukea hankkeisiinsa EU:n suorista rahastoista", painotti Helsingin EU-toimiston johtaja Rogaciano Cavadas Kaipainen.

Hänen ohjeensa oli, että suomalaisten pitäisi verkostoitua EU-tason asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi voisi tehdä opintomatkoja Brysseliin tapaamaan ja kuuntelemaan niitä ihmisiä, jotka rahoista päättävät. Reviirit voisi pienessä maassa unohtaa kokonaan ja lyödä yhteen kaikkien asiantuntijoiden tietämys EU-asioissa.

Rahastoja, jotka ovat Suomessa vähemmän tunnettuja, ovat muun muassa Horisontti 2020. Se on maailman suurin T&K&I – instrumentti, jolla on jaettavana noin 80 miljardia euroa. Tämän lisäksi on Erasmus for all 2014- 2020, jolla on jaossa 17 miljardia euroa ja joka keskittyy oppimiseen ja koulutukseen. Luova Eurooppa yhdistää kolme tämänhetkistä kulttuuri- ja mediaohjelmaa ja jakaa yhteensä 1,8 miljardia euroa.

Uuden ohjelmakauden suunnittelu on vielä kesken ja muotoutumassa. Kaipainen painotti kuitenkin vahvasti,

-  hakekaa -  hakekaa tukea, apua, tietoa, yhteistyökumppaneita. Otetaan kaikki mahdollinen tuki Suomeen!

Lue lisää onnistuneista EU-hankkeista:
https://www.doria.fi/handle/10024/90004

Tutustu uuden ohjelmakauden valmisteluun:
www.tem.fi/ohjelma2014


Teksti: Sari Laine

 

 

 

 


Alueellista tietoa