Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uusiutuvan energian ratkaisuja puitiin Haminassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kuvassa luennoitisjat, Suoknuutti ja TimperiKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhdessä Cursor Oy:n, Haminan Energia Oy:n ja Haminan kaupungin kanssa järjestivät 12.3.2013 Haminan työväentalolla uusia energiaratkaisuja valottavan seminaarin.

Kuvassa tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Haminan kaupungingeodeetti  Sami Suoknuuti vierellään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen  ylitarkastaja  Jukka Timperi.

Energiatuotanto pohjautuu yhä enemmän uusiutuvalla energialla tuotettuihin lähienergiaratkaisuihin ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Energiaseminaarissa kuultiin viimeisintä tietoa uusiutuvan energian tukimuodoista ja niiden vaikutuksesta investointeihin. Siellä pohdittiin energiateollisuuden uusimpia trendejä ja eri rahoitusmahdollisuuksia uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisäämiseen. Käytännön esimerkkejä oli mm. erilaisten aurinkoenergiaan ja maalämpöön pohjautuvien ratkaisujen hyödyntämistä suunnittelussa ja rakentamisessa.

Teollisuusneuvos Petteri Kuuva pohti energia- ja ilmastostrategian valmistelua ja siihen liittyvää kansallista tiekarttaa vuoteen 2050. Hän toteaa esityksessään, että vuodelle 2020 asetetut tavoitteet on jo saavutettu. Mutta miten uusiutuvaa energiaa ja cleantech -innovaatioita pitäisi tukea, jotta kehitys kulkisi yhä myönteiseen suuntaan?  Tiekartta vuoteen 2050

Timo Toikka Haminan Energia Oy:stä kertoi esimerkin siitä, miten Tervasaaren alueelle on suunniteltu käytettäväksi meren pohjan sedimenttilämpöä yhtenä lämmitysenergiavaihtoehtona. Tervasaari- case esittely

Muita tilaisuuden esityksiä olivat:

Aurinkoenergia tekee tuloaan Suomeen; Teemu Loikkanen, NWE Sales Oy
Energiatrendit;  Pia Oesch, Energiateollisuus ry
Energiatuet; Ilpo Kinttula, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Yritysesittely One1 Oy; Mika Kallio One1 Oy
Use Technology of Biomass, Maywa Co Ltd


Alueellista tietoa