Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uusimaa-ohjelman valmistelu etenee aikataulussa (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen Uusimaa-ohjelman valmistelu on jo siinä pisteessä, että toimintaa ohjaavia teemoja on alkanut hahmottua.

- Varsinaisia valintoja ei kuitenkaan ole vielä tehty, ohjelman laatimisesta Uudenmaan liitossa vastaava Eero Venäläinen ja asiaa Uudenmaan ELY-keskuksessa eteenpäin vievä Vesa Lipponen stoppuuttelevat.

Uudellemaalle laaditaan par´aikaa uudentyyppistä maakuntaohjelmaa vuosille 2014 – 2017. Uusimaa-ohjelman tavoitteena on selkeyttää maakunnan suunnittelua ja sovittaa ensimmäistä kertaa samoihin kansiin maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja toteuttamissuunnitelma. Ensimmäistä kertaa tavoitellaan myös ohjelman laatimiseen liittyvän kielenkäytön arkipäiväistämistä. Ohjelma kokoaa yhteen kaikki alueen keskeiset toimijat ja sen laadinnassa noudatetaan eri alueiden tasapuolista kohtelua.

Uusimaa-ohjelman valmistelu pohjautuu alueen ajankohtaisiin strategioihin, EU-tason tavoitteisiin ja ohjelmiin sekä viime vuonna tehtyyn Skenaariotyöhön. Toimintaan liittyviä aiheita mietitään Uudenmaan liiton ja ELYn yhteisissä teemaryhmissä. Myös kansalaiset otetaan mukaan ideoimaan: Uusimaa-areenalla julkaistuihin, asiantuntijoiden kirjoittamiin blogeihin voi kuka tahansa vastata mielipiteellään.

 - Ohjelman luonnos lähtee lausuntokierrokselle kuntiin ja muille keskeisille toimijoille lokakuun alussa. Vuorovaikutuskeskustelu vaihtuu siinä vaiheessa luonnoskeskusteluksi. Kommentit otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan, etenkin, jos jostain aiheesta ryöpsähtää keskustelu, Venäläinen rohkaisee keskusteluun mukaan.

Lopullisen hyväksynnän Uusimaa-ohjelmasta tekee maakuntavaltuusto.


Vaikuttavuutta oltava

Rakennerahastojen rahoitusteemoiksi on valittu kasvun mahdollisuudet, toimiva arki ja kestävä luonnontalous. Mitkä teemojen sisällä olevista aiheista mahtavat toteutua? Lipponen uskoo, että tähän mennessä kehitetyistä aiheista otetaan mukaan ainakin vähähiilinen talous.

- Emme pyri yleiseen ohjelmaan, joka mahdollistaa kaiken. Eikä ohjelma myöskään pelasta koko maailmaa. Mukaan otetaan sellaisia toimintoja, joilla on vaikuttavuutta ja jotka eivät muutoin etenisi.

Hankkeiden vaikuttavuutta voi Lipposen mielestä lisätä myös siten, että kootaan teemojen ympärille "hankeperheitä", jotta voidaan yhdistellä eri rahoituslähteiden mahdollisuuksia suuremmaksi kokonaisuudeksi.


Uusimaa-ohjelmaa valmistellaan yhdessä alueen keskeisten sidosryhmien kanssa, kuten kunnat, kehittämisyhtiöt, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja yritykset. Kuvassa Vesa Lipponen (vas.) ja Eero Venäläinen.

 

 

 

 

Kuva ja teksti: Memmi Ojantola


Alueellista tietoa