Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uusia suojelualueita Kainuuseen (Kainuu)

Luonnonsuojelualueita saatiin vuonna 2018 yhteensä yli 400 hehtaaria.

Merkittävät hankinnat liittyvät Luontolahjani itsenäiselle Suomelle –kampanjaan. Osalle näistä kohteista yksityisen luonnonsuojelualueen perustamispäätökset tehtiin viime vuonna. Luonnonsuojelualuita perustettiin kymmenelle kiinteistölle yhteensä 340 hehtaaria. Kohteet sijaitsevat Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon, Suomussalmen ja Puolangan kunnissa. Kampanjassa suojelu tapahtui vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Lahjoituksia kampanjaan tekivät yksityishenkilöt ja Luonnonperintösäätiö.

METSO-ohjelman toteutuksen pääpaino on Etelä-Suomessa, mutta Kainuuseen on saatu ympäristöministeriöstä vuosittain vähän resursseja ohjelman toteuttamiseksi. Viime vuonna ostettiin suojelualuelaajennuksena 63 hehtaarin määräala ja pieni lehtokohde rauhoitettiin. Näihin hankintoihin määrärahaa käytettiin noin 250 000 euroa.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsää vapaaehtoisesti korvausta vastaan. METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Lisäksi lajisuojeluun liittyen perustettiin kolme määräaikaista suojelualuetta yhteensä 2,3 hehtaarin alalle.

METSO-ohjelman puitteissa luonnonsuojelutarkoituksiin hankittu kohde

Kuva on otettu METSO-ohjelman puitteissa luonnonsuojelutarkoituksiin hankitusta kohteesta, joka mm. täydentää luonnonsuojelullisilla arvoillaan olemassa olevaa Talvivaaran ja Korsunrinteen suojelualuekokonaisuutta Sotkamossa. Kohde rajautuu olemassa olevaan suojelualueeseen noin kahden kilometrin matkalta. Alue sijaitsee Kainuun vaarajaksoalueella. Vaaran rinteen yläosa on yli 300 metriä merenpinnan yläpuolella. Vaaranrinteellä on puronotkoja, reheviä kosteita juotteja ja korpikuvioita. Lahopuun määrä on merkittävä ja kohteen lajisto on monipuolinen. Kuva: Teppo Helo

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Marja Manninen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295023813, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa