Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uusia putkia merenpohjaan – YVA prosessi käynnissä (Uudenmaan ELY-keskus)

Nord Stream –laajennushankkeessa rakennetaan  kaksi merenalaista kaasuputkea Venäjältä Saksaan Itämeren poikki. Aiemmin Nord Stream on jo rakentanut kaksi putkea samalle reitille. Reittivaihtoehdot kulkevat Venäjällä sijaitsevasta rantautumispaikasta Suomen, Ruotsin ja Tanskan vesien kautta Saksaan. Uudenmaan ELY toimii hankkeen yhteysviranomaisena parhaillaan meneillään olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA).

Koko YVA-prosessi on tarkoitus saattaa päätökseen 2015 vuoden alussa. Putkilinjojen rakentaminen alkaa vuonna 2016. Tällä hetkellä Nord Stream selvittää laajennushankkeen ympäristövaikutuksia ja tekee valmistelevia toimenpiteitä, muun muassa kartoittaa meren pohjassa olevia ammuksia ja kaapeleita. Putkien rakentamislinjalta perinteiset ammukset kuten miinat räjäytetään pois tai ne siirretään. Kemialliset aseet kierretään, koska niiden siirtoon liittyy liian suuria riskejä.

Uudet putket on tarkoitus laskea mahdollisimman lähelle jo olemassa olevia putkia - väliä jätetään noin 500 metriä. Mitassa on huomioitu onnettomuustilanteet sekä laskutilanne, jos putkia laskeva alus täytyy ankkuroida merenpohjaan.

Putkien käyttöikä on noin 50 vuotta. Niitä valvotaan 24 tuntia vuorokaudessa Sveitsissä sijaitsevasta ohjaamosta käsin.  Jos putkeen tulee vuoto, niin systeemi hälyttää heti  ja kaasun  virtaus putkeen voidaan sulkea.

Kaasun pääseminen mereen on erittäin epätodennäköistä. Riskianalyysin mukaan mahdollisuus on vain noin joka 28 000 vuosi. Onnettomuus olisi ensisijaisesti turvallisuusriski, koska merellä murtuman kohdalla olevat laivat voivat joutua alttiiksi herkästi syttyvälle kaasupilvelle. Myös laivalle aiheutuu riski siitä, että veden noste vähenee. Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ovat maakaasun (metaanin) päästot ilmakehään.
 

ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta  pitää Päivi Blinnikan kiireisenä kesäkuun ajan. Viimeinen päivä lausunnonantoon on 5.7.

 

 

Päivi Blinnikka, olet Uudenmaan ELYn vastuuviranomainen Nord Stream YVA-hankkeessa. Miten tämänkertainen hanke eroaa ensimmäisestä Nord Stream kaasuputkihankkeen YVAsta?

 • Paljonkin. Positiivista on se, että nyt meillä on kokemusta vastaavasta hankkeesta. Tiedetään esimerkiksi merenpohjan olosuhteista paljon enemmän. Myös tekniikka on jo käytännössä testattua.
 • Toisaalta nyt on tullut esille uusia selvitettäviä asioita. Keskustelua on herättänyt esimerkiksi Suomenlahden pohjassa oleva radioaktiivinen laskeuma, joka on peräisin osaksi luonnollisista lähteistä ja osaksi Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta vuodelta 1986.
 • Nykyään olemme tarkempia kaikkien ympäristövaikutusten osalta ja sen vuoksi tulemme edellyttämään, että putkityön yhteydessä mereen ei saa joutua jätteitä tai roskia, siis ei mitään ylimääräistä putkien lisäksi.
 • Merenalaiset meluselvitykset ovat myös uutta. Melu syntyy sekä rakentamisesta sekä kaasun kulkemisesta putkissa. On mielenkiintoista tietää, onko niillä vaikutuksia meren eliöstölle.

  Ympäristöministeriö on yhteysviranomainen valtioiden rajat ylittävien vaikutusten osalta. Mitä tämä tarkoittaa?
 • Käytännössä se tarkoittaa, että YM välittää Itämeren rannikkovaltioista lausunnot ja mielipiteet meille Uudenmaan ELY-keskukseen. Me puolestamme otamme myös nämä kansainvälisen kuulemisen kautta tulevat mielipiteet ja lausunnot huomioon omassa lausunnossamme.

  Lausuntojen ja mielipiteiden jättöaika alkaa olla ummessa. Millaista palautetta olette saaneet?
 • Tällä hetkellä palautetta on saatu aika vähän. Aikaa on vielä parisen viikkoa jäljellä. 
  Joidenkin mielestä Suomi ei saisi luovuttaa merellä olevia talousalueitaan osittain venäläisten omistaman yhtiön käyttöön, ainakaan ilman korvausta. Jotkut taas ovat olleet huolissaan Kotkan putkipinnoitustehtaan toiminnasta.

  Miten tästä eteenpäin?
 • Me annamme lausuntomme YVA-ohjelmasta. Sen jälkeen yhtiö alkaa selvittää hankkeen ympäristövaikutuksia YVA-ohjelman ja meidän lausuntomme perusteella. Ympäristövaikutukset kootaan YVA-selostukseen, joka tämän hetkisen arvion perusteella valmistuu vuoden 2014 loppupuolella.  Se arvioidaan aikanaan samalla menettelyllä kuin YVA-ohjelma nyt. Nord Stream voi saada tarvitsemansa luvat vasta, kun YVA-menettely on päättynyt.

 

 

 

Teksti: Sari Laine
Kuvat: ELY-keskus (Päivi Blinnikka), Nord Stream


Energiaratkaisuihin liittyvät hankkeet ovat nyt erittäin ajankohtaisia. Gasum OY:n hankkeessa nesteytetyn maakaasun (LNG) maahantuonti- ja varastointiterminaalin rakentamisesta Suomeen sijoitusvaihtoehtoina ovat Porvoo ja Loviisa. Hankkeen vaikutukset on arvioitu ja arviointiselostuksesta kuuleminen on meneillään. Helsingin Energia tutkii parhaillaan biopolttoaineiden käytön lisäämistä energiantuotannossa. Vaihtoehtoina on uuden biopolttoaineita käyttävän voimalaitoksen rakentaminen Vuosaareen tai biopolttoaineiden käytön lisääminen nykyisissä energialaitoksissa. Uudenmaan ELY-antoi juuri lausuntonsa hankkeen YVA-arviointiohjelmasta

 

 

 


Alueellista tietoa