Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uusi Tiisalan risteyssilta valtatie 11:lle Sastamalan Häijääseen (Pirkanmaa)

Sastamalan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus rakentavat yhteishankkeena valtatie 11:lle uuden Tiisalan risteyssillan. Risteyssillan valmistumisen jälkeen Uotsolan ja Häijään välisen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen ei enää tarvitse käyttää valtatie 11:ta kulkuväylänä.   

Tiisalan uuden risteyssillan rakentaminen valtatie 11:lle liittyy valtatieliikenteen sujuvoittamiseen ja Sastamalan kaupungin tarpeeseen rakentaa Tiisalantien kohdalle uusi ajoneuvo- ja kevyen liikenteen yhteys Uotsolan ja Häijään taajamien välille. Sillan valmistumisen jälkeen valtatie 11:ta ei enää tarvitse käyttää kulkuyhteytenä taajamien välisessä liikenteessä. Uusi risteyssilta parantaa Sastamalassa alueiden saavutettavuutta ja maankäyttöä ja edistää liikenneturvallisuutta.

Uotsolan ja Häijään välille rakennettavan risteyssillan ja Tiisalantien osittainen korjaaminen poistavat valtatie 11:ltä kaksi yksityistieliittymää, yhden asuinkiinteistön liittymän ja kuusi maatalousliittymää. Yhteys poistaa myös valtatieltä taajamien välisen paikallisliikenteen, ja mahdollistaa alueen maankäytön tehostamisen.

Sillan rakentamisen ajaksi työnaikainen kiertotie

Tiisalan risteyssilta on noin 30 metriä pitkä teräsbetoninen laattasilta, jonka alikulkukorkeudeksi tulee 4,8 metriä. Valtatie 11 korkeutta nostetaan sillan kohdalla noin puoli metriä. Sillan kupeeseen rakennetaan hulevesipumppaamo.

Uuden risteyssillan rakentamisen ajaksi valtatie 11 pohjoispuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotie. Kiertotie päällystetään ja varustetaan kaiteilla.

Sillan valmistumisen jälkeen kiertotie puretaan ja alueelle tehdään Tiisalantien vaatimat kaivuut sekä kuivatus- ja valaistusrakenteita. Sastamalan kaupunki toteuttaa Tiisalantien valmiiksi rakentamisen erillisenä hankkeena.

Risteyssilta valmistuu syksyllä 2019

Uuden risteyssillan rakennustyöt ovat käynnistyneet maaliskuussa työnaikaisen kiertotien tekemisellä. Kiertotie on käytössä sillan rakentamisen ajan toukokuusta elokuuhun. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 50 km/h.

Noin miljoona euroa maksavan tiehankkeen urakoitsijana toimii Suomen Maastorakentajat Oy.

Liite:  Kartta 

Lisätietoja:

  • Työmaapäällikkö Oskari Kela, Suomen Maastorakentajat Oy, p. 050 380 3125
  • Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki, Sastamalan kaupunki, p. 050 351 2216
  • Projektipäällikkö Heikki Koski, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 036 251

Alueellista tietoa