Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Uusi tieliikennelaki näkyy maanteillä jo ensi viikosta alkaen (Pirkanmaa)

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Lakimuutos on laaja kokonaisuus, josta uudistuvat liikennemerkit ovat tienkäyttäjille konkreettisesti näkyvä muutos. Käyttöön otetaan kokonaan uusia liikennemerkkejä ja lisäksi joidenkin tutunnäköisten liikennemerkkien merkitys tai kattavuus muuttuu. Osa merkeistä vaihdetaan mahdollisimman pian sekaannuksen välttämiseksi. Pisimmillään siirtymäaika on 10 vuotta.

Kokonaan uusia liikennemerkkejä

Uusina varoitusmerkkeinä otetaan käyttöön jalankulkijoista ja kauriseläimistä varoittavat merkit. Jalankulkijoista varoittavaa merkkiä tullaan käyttämään sellaisissa tienylityspaikoissa, jotka eivät täytä suojatievaatimuksia. Esimerkiksi maanteiltä, joiden nopeusrajoitus on 60 km/h, tullaan Pirkanmaalla muuttamaan suojateitä ylityspaikoiksi.

Vähimmäisnopeus-merkkiä voidaan käyttää, kun ero nopeusrajoitukseen on vähintään 20 km/h. Tällä hetkellä Pirkanmaan maanteille ei ole suunniteltu vähimmäisnopeuksia

Ajokaistojen yhdistyminen -merkillä osoitetaan ns. vetoketjuperiaatteen noudattaminen, jolloin kummaltakin ajokaistalta liitytään liikennevirtaan vuorotellen.

Pyöräkadulla autot ajavat ajoradalla pyöräilijöiden tahtiin. Pyöräkatu on yleensä tavallinen jalkakäytävillä varustettu katu, jossa voi olla myös osoitettua pysäköintiä.

Liikennemerkit, joiden merkitys muuttuu

Kieltomerkeissä on totuttu, että polkupyörän kuva merkitsee myös mopolla ajon kieltoa. Uuden lain myötä kieltomerkeissä mopot esitetään kuvallisesti merkeissä erikseen. Toisin sanoen, kuvan 1 mukaiset merkit 324 vaihdetaan merkkeihin C15. Ulkonäöltään merkkiä 324 vastaava merkki C14 ei koske jatkossa mopoja. Vastaava muutos koskee myös kieltomerkkejä 322 "Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty" ja C11 "Polkupyörällä ajo kielletty".

Sekaannuksen välttämiseksi liikennemerkit 315 ja 321-324 vaihdetaan Pirkanmaalla viipymättä merkkeihin C5 ja C10-C15.

Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty. Rinnakkain vanha ja uusi liikennemerkki.

Kuva 1. Nykyinen liikennemerkki 324 kieltää myös mopolla ajon. Lakimuutoksen myötä mopolla ajon kieltävässä merkissä C15 esitetään erikseen mopon kuva.

Liikennemerkki, jonka kattavuus muuttuu

Traktorilla ajo kielletty -merkin (315) ulkoasu päivittyy 1.6. alkaen vain hieman, mutta samalla merkin kattavuus muuttuu. Liikennemerkin 315 korvaava merkki C5 koskee jatkossa traktoreiden ja moottorityökoneiden lisäksi myös kevyitä nelipyöriä, eli tutummin mopoautoja. Sen sijaan traktorimönkijöillä, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h saa jatkossa ajaa merkin C5 vaikutusalueella.

Pirkanmaalla merkit 315 vaihdetaan viipymättä merkkeihin C5. Merkkien vaihdon vaikutus nykytilanteeseen tulee huomioida erityisesti Rantatunnelissa, jossa aiemmin on saanut ajaa mopoautolla. Rantatunnelin merkit vaihdetaan viikolla 23.

Traktorilla ajo kielletty. Vanhan ja uuden liikennemerkin ulkoasun ero on vähäinen.

Kuva 2. Ero nykyisen liikennemerkin 315 ja uuden liikennemerkin C5 sisältöjen välillä on, että uusi merkki koskee myös kevyitä nelipyöriä. Kevyitä nelipyöriä ovat mm. mopoautot, joiden suurin rakenteellinen nopeus on ≤ 45 km/h. Kielto ei enää jatkossa koske mm. traktorimönkijöitä, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h.

Liikennemerkit, joiden ulkoasu muuttuu merkityksen pysyessä ennallaan

Automaattisesta liikenteenvalvonnasta ilmoittava merkki muuttuu keltataustaisesta tekstillisestä merkistä tekstittömään sinitaustaiseen merkkiin. Kameran kuva pysyy ennallaan, mutta sen väri vaihtuu mustasta valkoiseksi.

Liitte:   Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, tienpidon asiantuntija Antti Laine, puh. 0295 021 345
  • Pirkanmaan ELY-keskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Roosamari Leppälä, puh. 0295 036 259

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)