Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Uusi kotoutumiskoulutuksen malli käyntiin Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi järjestettävän kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää heidän kielitaitonsa kehittymistä, pääsyä jatkokoulutukseen ja työelämään sekä lisätä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kotoutumiskoulutuksista alueellaan ja ne toteutetaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.

Pirkanmaalla kotoutumiskoulutuksen aloittaa vuosittain noin 450−500 uutta asiakasta. Koulutuksen asiakaspalaute ja vaikuttavuus ovat hyviä. Asiakkaat antoivat kotoutumiskoulutuksista arvosanan 4,31 (asteikolla 1−5) vuonna 2020. Vaikuttavuustilaston mukaan työttömänä kolme kuukautta palvelun päätyttyä on 20,6 prosenttia asiakkaista. Koko maan keskiarvo on 27,5 prosenttia. Pirkanmaalla kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuus onkin maan paras verrattuna muihin isoihin ELY-alueisiin.

Pirkanmaan ELY-keskus hankkii kotoutumiskoulutusta ja nyt on käynnistynyt uusi hankintakausi vuosille 2021−2023. Uutta kotoutumiskoulutuksen mallia on kehitetty yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa sekä neuvottelemalla palveluntuottajien kanssa. Kotoutumiskoulutuksen palvelukokonaisuus jakautuu kolmeen koulutuspolkuun.

Tuetun kotoutumisen polku -koulutukseen ohjautuu asiakkaita, jotka tarvitsevat enemmän tukea kotoutumisen polulla. Suomen kieltä opetetaan monipuolisin menetelmin, kuten opettaminen tekemisen kautta erilaisissa oppimis- ja työpajaympäristöissä. Koulutuksen monipuolisen toteuttamisen mahdollistaa palveluntuottajana toimiva Silta-Koto -ryhmittymä, johon kuuluu Silta-valmennusyhdistys ry, Entry Education Oy, Invalidisäätiö sr ja Hyria Business Institute.

Ammatillisen kotoutumisen polku -koulutuksessa painottuu vahva työelämäyhteys. Koulutuspolku on suunniteltu asiakkaille, jotka suuntautuvat koulutuksen aikana tai pian sen jälkeen työhön tai ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksessa on tarjolla eri ammattialoille tähtääviä koulutussuuntauksia, jotka keskittyvät työvoiman tarpeessa oleville aloille. Yrittäjyys on huomioitu omana koulutussuuntauksena. Ammatillisen kotoutumisen polulla ja ensimmäistä kertaa osana kotoutumiskoulutusta asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Työssä kotouttavaan koulutukseen. Asiakas voi osallistua koulutukseen, jos hänellä on jo vahva ammatillinen tausta sekä mahdollisuus edetä nopeasti työelämään osaamista vastaavalle alalle. Vahvan osaamisen ammatillisen kotoutumisen polulle tarjoaa koulutuksen palveluntuottajana toimiva Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Työssä kotouttavaa koulutusta on aikaisemmin kehitetty Pirkanmaalla KIITO-hankkeessa (ESR), josta voi lukea lisää verkosta https://www.doria.fi/handle/10024/173089

Kotoutumiskoulutusta verkossa tarjotaan asiakkaille, jotka työskentelevät asiantuntija-aloilla ja heille, joiden lähialueilla ei ole tarjolla koulutusta. Asiantuntijoiden koulutuksessa keskitytään akateemisen ja asiantuntijatyössä tarvittavan kielitaidon kehittämiseen​ ja alueellisissa koulutuksissa huomioidaan asiakkaan oman alueen työvoiman tarpeita​. Koulutuksen palveluntuottaja on verkossa toteutettavan kotoutumiskoulutuksen asiantuntija Arffman Finland Oy. Koulutusta järjestetään yhteistyössä eri ELY-keskus alueiden kanssa, mukana on Pirkanmaan lisäksi Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Kokoamalla yhteisiä ryhmiä eri alueiden kesken, voidaan asiakkaille tarjota joustavammin oman tasoisia koulutuksia.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus
Maahanmuuttoasiantuntija Marjo Anttila
​​​​​​​Puhelin 0295 023 084

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi