Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uudet teknologiat ja ratkaisut lisäämään kaivosalan kilpailukykyä

Väestönkasvu, kehittyvien talouksien kysynnän kasvu ja kaupungistuminen lisäävät metallien ja mineraalien kysyntää globaalisti. Raaka-aineiden kysynnän kasvaessa korostuu raaka-ainetehokkuus, jonka saavuttamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja. Kaivosalan tulevaisuuden painopisteenä ovat uudet teknologiat raaka-ainevarojen kestävässä hyödyntämisessä.

Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun kaivosteollisuuden toimialaraportissa, joka julkaistiin Helsingissä 28.11.2013. Raportin on koonnut toimialapäällikkö Maarit Kokko Lapin ELY-keskuksesta.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskuksen tiedotteesta 28.11.2013 (tem.fi)


Alueellista tietoa