Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uudet teiden alueurakat alkoivat Etelä-Karjalassa (Kaakkois-Suomi)

 

     

Kuvassa kättelevät johtaja Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta  ja maajohtaja Ilkka Kortelainen NCC Industry Oy:stä. Takana vasemmalta ELY-keskuksen kunnossapitovastaava Tuomo Ratia , NCC:n divisioonajohtaja Henrik Lövgren sekä NCC:n aluejohtaja Timo Luhtaniemi.

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016 - 2021 ja hoidon ja ylläpidon Lappeenrannan alueurakka Lappeenranta 2016 - 2021 allekirjoitettiin elokuussa. Urakat alkoivat 1.10.2016. Liikennevirasto kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista. Kilpailutus toteutetaan yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Alueurakat ovat monivuotisia. Tavoitteena on, että saatujen tarjousten perusteella hoito toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue on jaettu neljään alueurakkaan, jotka vastaavat teiden päivittäisestä hoidosta. Tiet on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Hoidon tavoitteena on varmistaa kaikkina vuoden aikoina ja kaikkina ajankohtina teiden liikennöitävyys. ELY-keskuksen aluevastaavat valvovat pistokokein urakoita. Yksi aluevastaava vastaa tällä hetkellä kahdesta alueurakasta. Teiden uudelleen päällystäminen ja ajoratamaalaukset kilpailutetaan omina urakoinaan.

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016 - 2021

Urakkaan kuuluu yleisten teiden alueellinen tiestön talvi- ja kesähoito kokonaisvastuullisesti. Tiestöä on 1 140 km, joista sorateitä on 400 km. Alueeseen kuuluu kevyen liikenteen väyliä 70 km ja ramppeja 30 km. Urakka-aika on 1.10.2016 - 1.10.2021. Urakkahinta on 12,7 milj. €.

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Lappeenranta 2016 - 2021

Urakkaan kuuluu yleisten teiden alueellinen tiestön talvi- ja kesähoito kokonaisvastuullisesti. Urakkaa sisältyy myös Saimaan kanavan vuokra-alueen tien hoito. Tiestöä on yhteensä 1 210 km, joista sorateitä on 470 km. Alueeseen kuuluu kevyen liikenteen väyliä 70 km ja ramppeja 30 km. Urakka-aika on 1.10.2016 - 1.10.2021. Urakkahinta on 16,3 milj. €. Urakkasopimus on allekirjoitettu 5.8.2016.

Urakoitsijana on molemmissa NCC Industry Oy, ja valvojana on aluevastaava Sakari Häyhä.

Tiestötietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueesta

  • Tieverkkoa noin 4400 km
  • päällystettyjä teitä noin 2900 km
  • sorateitä noin 1500 km
  • kevyen liikenteen väyliä 342 km
  • siltoja 880 kpl
  • tievalaistusta noin 400 km matkalla
  • linja-autopysäkkejä 3338 kpl
  • levähdys ja pysäköintialueita 97 kpl

     

Alueellista tietoa