Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uudessa Pirkanmaan ympäristöohjelmassa keskiössä on resurssien järkevä käyttö (Pirkanmaa)

Pirkanmaan nykyisen ympäristöohjelman toimenpiteet koskevat vuosia 2011–2016. Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen neuvotteluissa keväällä 2016 päädyttiin laatimaan uusi ympäristöohjelma Pirkanmaalle. Ohjelman tarkoituksena on mm. priorisoida ympäristöhankkeita ja toimia pohjana vuonna 2019 aloittavan maakunnan ympäristöpolitiikalle.

Maakunnallisia ympäristöohjelmia alettiin valmistella 1990-luvun loppupuolella ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti, ja ensimmäinen Pirkanmaan ympäristöohjelma valmistui silloisessa alueellisessa ympäristökeskuksessa vuonna 2001. Vuonna 2010 voimaan tulleen aluekehityslain mukaan ympäristöohjelmat laaditaan maakunnan liiton johdolla. Myös uusi ympäristöohjelma on tarkoitus saattaa maakuntahallituksen hyväksyttäväksi.

Ympäristöohjelmilla ei ole erillistä toteutusorganisaatiota, vaan tarkoitus on, että eri pirkanmaalaiset toimijat toteuttavat ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Nykyisen ohjelman tavoitteista osa on toteutunut hyvin, kun taas osa on edistynyt odotettua hitaammin. Ohjelman seuranta on ollut pitkälti Pirkanmaan ELY-keskuksen vastuulla, ja seurantatiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton Pilkahdus-portaalissa www.pilkahdus.fi.

Uudessa ympäristöohjelmassa erityistä huomiota kiinnitetään resurssien järkevään käyttöön, ja ohjelman työnimenä on Resurssiviisas Pirkanmaa. Työtä varten on perustettu kolme teemaryhmää.

Energiaviisas Pirkanmaa -ryhmä pohtii erityisesti energian tuotantoon ja käyttöön, energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. Kiertoviisas Pirkanmaa -ryhmän erityisenä kohteena ovat materiaalien ja eri aineiden kierrot ja biotalous. Ympäristöviisas Pirkanmaa -ryhmä pohtii ympäristön tilaan liittyviä kysymyksiä laajasti ottaen huomioon sekä luonnonympäristön että kulttuuriympäristön.

Työtä johtaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Olli Madekivi. Kaikissa ryhmissä on paitsi ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton työntekijöitä, myös runsaasti sidosryhmien edustajia. Ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi kesällä 2017.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Tom Frisk, puh. 0295 036 187


Alueellista tietoa