Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Uudenmaan tulvatilanne pahin Karjaanjoen vesistöalueella (Uusimaa)

Viikonlopun sateet käänsivät Uudenmaan vesistöjen vedenkorkeudet uudelleen nousuun. Rankimmat sateet osuivat läntiselle Uudellemaalle, paikoin reilusti yli 20 mm. Karjaanjoen vesistön suurimmat joet Nummenjoki ja Vanjoki ovat nousseet korkeimmilleen yli kahteenkymmeneen vuoteen. Viimeksi vedenpinnat ovat olleet korkeammalla kevättulvalla 1999. Vanjoen ja Vihtijoen tulva on kääntymässä laskuun, Nummenjoella tulvahuippu saavutettaneen maanantain tai viimeistään tiistain kuluessa. Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä korkeudella, joka vastaa keskimääräistä kevättulvaa. Lohjanjärvi on tasolla NN+31,91 metriä merenpinnan yläpuolella ja Hiidenvesi tasolla NN+32,36 m. Lohjanjärven pinnan ennustetaan nousevan n. 10 cm, mikä vastaisi säännöstelyn kevätkauden ylintä rajaa. Hiidenvesi nousee jonkin verran vähemmän.

Tulvakorkeudet laskussa muualla Uudenmaan alueella

Itä- ja Keski-Uusimaa saivat sateita ennustettua vähemmän ja viikonlopun tulvakorkeudet jäivät jonkin verran alhaisemmiksi viikon takaiseen verrattuna. Tulva on jo kaikilla jokimittausasemilla kääntynyt laskuun. Espoon Pitkäjärven pinta on nyt erityisen korkealla, mutta sielläkin vedenkorkeus on aamupäivän aikana kääntynyt laskuun. Vantaanjoen vesistön säännösteltyjen järvien pinnat ovat osin vielä nousussa, mutta huiput eivät muodostu poikkeuksellisen korkeiksi. Artjärven Pyhäjärvi on tasolla NN+40,57 m, mikä on jonkin verran keskitulvan alapuolella ja vedenpinta on kääntymässä laskuun.

Tulvat aiheuttavat edelleenkin haittaa liikenteelle niin yleisille kuin yksityisillekin tieyhteyksille. Tällä hetkellä veden nousun takia liikenne on katkaistu Pusulanjärven lähellä teillä nro 127 ja nro 280 sekä Vanjärventiellä (nro 11201).

Sääennusteen mukaan ilman lämpötila Etelä-Suomessa viilenee ja mahdolliset vähäiset sateet tulevat lumena. Vesistöennusteiden perusteella vedenpinnat alkavat normalisoitua, mutta tulva-alueiden kuivuminen kestää muutaman viikon.

Lisätietoja

Kari Rantakokko, kari.rantakokko(at)ely-keskus.fi, 0295 021 453

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)