Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Uudenmaan ELY-keskus vaikuttaa kuntien kaavoitukseen yhteistyöllä, ohjauksella ja neuvotteluilla (Uudenmaan ELY-keskus)

ELY-keskukset ohjaavat kuntia kaavoituksessa ja maankäytössä. Pääasiallinen vaikuttamiskeino kuntakaavoitukseen on ennakko-ohjaus.  Uudenmaan ELY-keskuksella on jatkuva ja tiivis yhteydenpito alueensa kuntiin. Kaavoituksesta valittamiseen turvaudutaan viimeisenä keinona ja tällöin syynä on aina se, ettei maankäyttö – ja rakennuslakia ole noudatettu.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) tuli voimaan vuonna 2000. Tämän jälkeen Uudenmaan ELY-keskus ja aikaisempi Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt kaikkiaan 56 kaavoja koskevaa valitusta. Näistä 25 valitusta on koskenut asemakaavoja, 8 yleiskaavoja ja 23 ranta-asemakaavoja. Uudellamaalla kaavoja on hyväksytty vuodesta 2000 lähtien noin 4000 kappaletta. Näin ollen Uudenmaan ELY:n tekemät valitukset ovat koskettaneet vain noin 1,4 prosenttia kaikista Uudenmaan alueella hyväksytyistä kaavoista.

Kaavoja koskevien valitusten syynä on ollut tyypillisesti seudun kokonaisuuden ja maankäyttö- ja rakennuslain kaavajärjestelmän vastaisuus: ylempiasteinen kaava tai valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eivät ole riittävästi ohjanneet suunnittelua. Tämä tarkoittaa, etteivät yleiskaavat ole olleet maakuntakaavan mukaisia tai asemakaavat yleiskaavan mukaisia. Tehtyjen valituksen sisällöllinen syy on koskenut muun muassa yhdyskuntarakenteen hajautumista, vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitusta, liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamisen puutteita, luonnonsuojelua, rakennussuojelua, rakentamisen määrää ja sijoittelua ranta-alueilla, meluntorjunnan, ilmanlaadun varmistamisen laiminlyöntejä ja muita terveyteen liittyviä seikkoja.

 

Lisätietoja:

Aimo Huhdanmäki
Uudenmaan ELY-keskus, Rakennetun ympäristön ohjaus
aimo.huhdanmaki(a)ely-keskus.fi
p. 02950 21037


Alueellista tietoa