Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uudenmaan ELY-keskus kehittämässä cleantech-yrityksiä (Uudenmaan ELY-keskus)

Green Net Finland ry toteuttaa cleantech-alalla toimivien pk-yritysten tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseen, liiketoimintastrategian kehittämiseen sekä yritysverkoston luomiseen keskittyvän ennakoivan kehityshankeen. Hanke käynnistyy joulukuussa 2013 ja jatkuu marraskuun loppuun 2014.

Hanke on kohdistettu Uudenmaan ELY-keskuksen alueella toimiviin ja nopeaan kansainvälistymiseen tähtääviin cleantech-alan pk-yrityksiin, joiden liiketoiminnan kasvussa julkisiin investointeihin liittyvät referenssit ovat keskeisessä roolissa. Tällaisia yrityksiä toimii esimerkiksi energiatehokkuuden sekä ICT-järjestelmien parissa.

Hankkeen  tavoitteita ovat:

  • vahvistaa kohdeyritysten valmiutta osallistua tulevien kehitys- ja demonstraatiohankkeiden rahoitushakuihin sekä tukea yrityksiä niihin liittyvissä hankevalmistelussa
  • vahvistaa kohdeyritysten kykyä osallistua julkisen sektorin tarjouskilpailuihin pääkaupunkiseudun uusissa aluekehityskohteissa ja kehitysympäristöissä
  • kehittää yhteistyössä kohdeyritysten kanssa niiden liiketoimintastrategiaa ja valmiuksia toimia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
  • mahdollistaa kohdeyritysten verkostoituminen suurten yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa kotimaassa sekä kansainvälisesti

Hanke koostuu viidestä erillisestä tehtävästä, jotka jakautuvat edelleen työpaketteihin. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on osallistaa vähintään 30 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella toimivaa cleantech-alan pk-yritystä mukaan hankkeen eri työpaketteihin. Lisäksi hankkeen aikana luodaan kaksi toimintamallia ja arvoketjua pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi julkisissa hankinnoissa.

Tavoitteena on myös, että toteutettavan hankintaklinikan kautta kohdeyritykset saavat vähintään neljä konkreettista julkisiin investointeihin liittyvää referenssiä seuraavien kolmen vuoden aikana. Samalla myös alueen kuntien hankintatoimet saavat uusia näkemyksiä ja toimintamalleja pk-yritysten saamiseksi mukaan merkittäviin investointihankkeisiin ja elinkaarihankintoihin.

Kohdeyritysten liiketoimintastrategian ennakoivaan kehittämiseen valitaan kolmesta viiteen yritystä. Hankkeen myötä näiden kohdeyritysten on mahdollista päivittää omaa liiketoimintastrategiaansa parhaan käytettävissä olevan ennakointitiedon perusteella sekä saada hyvät edellytykset kehittää omaa liiketoimintaansa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa jaetaan myös laajemmin kohdeyrityksille räätälöityä tietoa tulevista rahoitushausta henkilökohtaisilla yhteydenotoilla sekä nettisivujen kautta. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään kolme työpajaa, joissa yrityksiä motivoidaan ja tuetaan osallistumaan eri rahoitushakuihin.

Lisätietoja:
Sasu Pajala, 040-864 1437, sasu.pajala(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa