Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uudenmaan ELY-keskuksen maksamat yritystuet huhti-kesäkuussa 2013 (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus on maksanut vuoden 2013 toisella neljänneksellä tukea 159 yritykselle yhteensä 2,9 milj.euroa. Tuen saajat ja tukisummat löytyvät oheisesta tiedostosta.

Kehittämisavustusta ELY-keskus maksoi 121 pk-yritykselle yhteensä 1.352.632 euroa. Tuki oli keskimäärin 11.179 euroa/yritys. Kehittämisavustusta myönnetään käynnistysavustukseen, valmistelurahoitukseen ja muihin kehittämistoimenpiteisiin, tyypillisesti kansainvälistymiseen. Tuilla edistetään pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, kehittämistä, kansainvälistämistä ja perustamista. Maksettujen tukien yhteismäärä on hieman pienentynyt. Huhti-kesäkuussa 2012 vastaavia tukia maksettiin 134 pk-yritykselle yhteensä 1.481.715 euroa, eli keskimäärin 11.057 euroa/yritys. Kuluvan vuoden huhti-kesäkuun aikana on pantu vireille 124 uutta yritystukihakemusta, joiden yhteissumma on 2.977.781 euroa.

Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta on alkuvuoden aikana maksettu seitsemälle hankkeelle yhteensä 730.262 euroa. Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille yhteisöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Työllisyysperusteisiin investointeihin on maksettu yhdelle hankkeelle 143.870 euroa.

Energiatukea Uudenmaan ELY-keskus on maksanut tammi-maaliskuussa 2013 yhteensä 697.265 euroa 30 tuensaajalle. Energiatukien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna, jolloin tukea maksettiin 233.564 euroa kaikkiaan 15 tuensaajalle. Uusia energiatukihakemuksia on huhti-kesäkuussa jätetty 35 kappaletta yhteensä 2.468.260 euron edestä.

Yrityksen kehittämisavustuksen ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntäminen perustuu lakiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006). Energiatuen myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin (688/2001).


Uudenmaan ELY-keskuksen maksamat yritystuet huhti-kesäkuussa 2013 (pdf. 311 kt)

 

Lisätietoja: 

Henri Molander, 0295 021 106, henri.molander(at)ely-keskus.fi
Yritysrahoitus ja Innovaatiot

 


Alueellista tietoa