Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uudenmaan ELY-keskuksen maksamat yritystuet heinä-syyskuussa 2013 (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus on maksanut vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä kehittämisavustusta 114 pk-yritykselle yhteensä 1.146.989 euroa. Tuki oli keskimäärin 10.061 euroa/yritys. Kehittämisavustusta myönnetään käynnistysavustukseen, valmistelurahoitukseen ja muihin kehittämistoimenpiteisiin, tyypillisesti kansainvälistymiseen. Tuilla edistetään pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, kehittämistä, kansainvälistämistä ja perustamista. Maksettujen tukien yhteismäärä on hieman pienentynyt. Heinä-syyskuussa 2012 vastaavia tukia maksettiin 119 pk-yritykselle yhteensä 1.219.550 euroa, eli keskimäärin 10.248 euroa/yritys. Kuluvan vuoden heinä-syyskuun aikana on pantu vireille 102 uutta yritystukihakemusta, joiden yhteissumma on 2.348.521 euroa.

Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta on heinä-syyskuun aikana maksettu kahdelle hankkeelle yhteensä 136.194 euroa. Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille yhteisöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen.

Yrityksen kehittämisavustuksen ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntäminen perustuu lakiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006).

Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus on maksanut heinä-syyskuussa 2013 yhteensä 258.707 euroa energiatukea kaikkiaan 22 tuensaajalle. Energiatukien määrä on selvästi pienempi vuoden takaiseen verrattuna, jolloin tukea on maksettu 901.784 euroa kaikkiaan 10 tuensaajalle. Uusia energiatukihakemuksia on heinä-syyskuussa jätetty 18 kappaletta yhteensä 42.521.576 euron edestä.

Energiatuen myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin (688/2001).

 

Maksetut yritystuet (pdf. 143 kt)

 

Lisätietoja:
Henri Molander, 0295 021 106, henri.molander(at)ely-keskus.fi,
Yritysrahoitus ja Innovaatiot

 


Alueellista tietoa