Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uudenmaan ELY - asiantunteva ja yhteistyötaitoinen, mutta toimintatavoiltaan epäyhtenäinen (Uudenmaan ELY-keskus)

ELY-keskusten sidosryhmien tyytyväisyys tutkittiin tänä keväänä toista kertaa, kun keskuksilla on takanaan kolme toimintavuotta. Sidosryhmät ovat Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaan keskimäärin melko tyytyväisiä ja ilahduttavaa on tyytyväisyyden parantuminen vuodesta 2011. Aihetta pohdintaan antaa kuitenkin erot tyytyväisyydessä eri vastaajaryhmien välillä.

Sidosryhmät pitävät Uudenmaan ELY-keskusta erityisesti yhteistyötaitoisena ja asiantuntevana yhteistyökumppanina. Siten on luontevaa, että arviot yhteistyön sujumisesta ELY-keskuksen kanssa muita yhteistyökumppaneita paremmin ovat lisääntyneet kahden vuoden takaisesta. Kehitettävää ELY-keskuksella sen sijaan olisi toimintatapojen yhtenäistämisessä sekä tehokkuudessa ja nopeudessa. Toisaalta ELY-keskusta kiitetään helposti lähestyttäväksi, ja tätä piirrettä ELY-keskus on onnistunut parantamaan.

Uudenmaan ELY-keskus on sidosryhmien näkemyksen mukaan onnistunut kohtuullisesti sekä näkyvyydessä että vaikuttavuuden tuottamisessa alueella. Positiivisena voidaan pitää Uudenmaan ELY-keskuksen alueellisen roolin vahvistumista kahden vuoden takaisesta, vaikka parannettavaakin vielä löytyy. Toimintaansa vakiinnuttavalle nuorelle organisaatiolle tämä on hyvä kehityssuunta, etenkin Uudenmaan kaltaisella vahvojen toimijoiden alueella.

Uudenmaan ELY-keskus kiittää sidosryhmiä saamastaan arvokkaasta palautteesta. Sitä hyödynnetään monin tavoin esimerkiksi luotaessa kokonaisnäkemystä ELY-keskuksen kehittämistarpeista CAF-arviointimallin avulla. Parannusehdotuksina sidosryhmät ehdottavat organisaatiorakenteen, asiakaslähtöisyyden ja viestinnän kehittämistä. Muun muassa juuri näihin toiveisiin pyritään vastaamaan kuudella valtakunnallisella ELY-keskusten kehittämishankkeella sekä toukokuussa uudistuneella ELY-keskusten verkkosivustolla.

Valtakunnallisen sidosryhmäkyselyn tulokset julkaistaan myöhemmin nettisivuillamme.

 

Teksti: Teija Hakamäki

 


Alueellista tietoa