Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uudenmaan alueelle yli 2,4 miljoonaa hankerahoitusta ja yritystukia (Uusimaa)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt loka-joulukuussa 2018 Uudenmaan alueelle yli 2,4 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin.

Uudellamaalla on käynnistynyt viisi uutta ESR-hanketta, joiden osuus kokonaisrahoituksesta on yli 1,7 miljoonaa euroa. Suurimman rahoituksen on saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hanke Tule töihin - tehostetun tuen malli heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille työnhakijoille. Hankkeessa rakennetaan yhteinen toimintamalli, jossa työhönvalmentajatiimi kehittää työnhakijoiden työllistämisprosessia, asiakasohjausta sekä asiakkaiden osaamisen ja työkyvyn tunnistamisen käytäntöjä. Hanke pyrkii tavoittamaan 400 työtöntä työnhakijaa ja hankkeen osatoteuttajana toimii VMP Varamiespalvelu / Bework Oy.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi ESR-hankerahoitusta saivat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Työväen Sivistysliitto TSL ry, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä sekä Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.

Yritysten kehittämispalveluihin Uudellemaalle myönnettiin 695 181 euroa. Summasta 71 % muodostui yritysten konsultointipalveluista ja loput analyysi- sekä koulutuspalveluista. Uudellamaalla käynnistyi markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen koulutus sekä talouden ja tuottavuuden johtamisen koulutus. Koulutuksiin osallistuu yhteensä 97 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä.

Etelä-Suomeen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa 2018 yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta lähes 3,2 miljoonaa muodostui erilaisista yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 2,2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavustusta sai yhteensä 28 yritystä Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät- sekä Kanta-Hämeessä.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 957 441 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalveluiden osuus on 52 % kokonaissummasta. Käynnistyneissä koulutuksissa on mukana 59 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä. Eniten rahoitusta yrityksen kehittämispalveluihin myönnettiin Uudellemaalle, yhteensä 695 181 euroa.

Loput rahoituksesta, lähes 2,8 miljoonaa euroa, muodostui uusista alueellisista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Uusi hankkeita käynnistyi yhteensä 10. Uudenmaan alueella käynnistyi viisi uutta ESR-hanketta, joiden rahoitusosuus on 64 % kokonaissummasta. Loput myönnetystä rahoituksesta meni Kaakkois-Suomeen.

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön ESR- ja EAKR -rahoitus sekä kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla loka-joulukuussa 2018.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet:


Alueellista tietoa