Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

UPM ja Etelä-Savon ELY-keskus ovat sopineet yksityisten suojelualueiden perustamisesta (Etelä-Savon ELY-keskus)

UPM ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat sopineet suojelualuekorvauksista ja yksityisten suojelualueiden perustamisesta. Alueet sijaitsevat Natura 2000 -verkoston ja valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohteilla Savonlinnassa ja Heinävedellä.

Kaksi kohteista sijaitsee Savonlinnan Kakonsalon järvialueella. Suurin niistä on 162 hentaarin suuruinen Kakonmetsä, jonka suojelun tavoitteena on säilyttää alueen rannat rakentamattomana. Kakonmetsän alueeseen kuuluu myös noin 5,7 hehtaarin luonnontilainen metsäalue. Kakonsuon järvialueella sijaitsevan toisen kohteen, Pirttimäen alueen suojelun tarkoituksena on soiden ja pienvesien suojelu alueella.

Sopimukseen sisältyy myös Heinävedellä Koloveden rantojensuojeluohjelman ja Natura 2000 -verkoston alueella sijaitseva 14,9 hehtaarin Oravala, joka on boreaalista luonnonmetsää, joka säilytetään luonnontilaisena metsiensuojelualueena.

1990-luvulta lähtien UPM on sopinut Suomen valtion kanssa yli 20 000 hehtaarin myynnistä tai alueiden vaihdosta suojelutarkoituksiin joko elinympäristöihin liittyviin kansallisiin suojeluohjelmiin tai Suomen Natura 2000 -suojeluverkostoon. Neuvottelut suojelualuekorvauksista jatkuvat.

Lisätietoja antavat:

Etelä-Savon ELY-keskus:

DI Pasi Ryhänen, puh. 029 502 4229, pasi.ryhanen(at)ely-keskus.fi

UPM:

Myyntipäällikkö Riitta Väisänen, puh. 0400 546 690, riitta.m.vaisanen(at)upm.com


Alueellista tietoa