Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Uhanalaisten järvilohi- ja taimenkantojen elvytys etenee Lieksanjoella

Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite vihitään käyttöön Kemijoki Oy:n Pankakosken voimalaitoksella 14.6. Alasvaellusratkaisu on tuorein esimerkki Lieksanjoen vesistön vaelluskalakantojen vahvistamiseksi ja osittaisen luonnonkierron palauttamiseksi tehtävästä tiiviistä ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Lieksanjoki on yksi Suomen kalatiestrategian kärkihankekohteista.

Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite

Vaelluspoikaset ohjataan virtauksen avulla kiinniottolaitteeseen, mistä ne siirretään Pieliseen. Alasvaelluksen mahdollistamisen ohella laitteella on suuri merkitys Lieksanjoen vesistön vaelluskalakantojen tutkimukselle ja kalakantojen elvyttämiseen tähtäävien jatkotoimenpiteiden suunnittelulle.

Pankakosken kiinniottolaite koostuu kahdesta altaasta, jotka on rakennettu voimalaitoksen entiseen tukkinippujen siirtoaltaaseen. Vaelluspoikaset erotellaan välpän avulla muista laitteeseen uineista kaloista. Viimeisessä vaiheessa poikaset lasketaan veden mukana keräilyastiaan ja nukutetaan, jonka jälkeen ne punnitaan, mitataan ja merkitään vaelluskalakantojen kehittymisen seuraamiseksi. Lopuksi vaelluspoikaset siirretään autoteitse Pieliseen.

Kiinniottolaite on aktiivisessa käytössä lohikalojen vaelluspoikasten tavanomaisesti toukokuusta kesäkuun loppuun kestävän vaelluskauden ajan. Koevaiheen jälkeen laitteen käytöstä vastaa Pielisen-Karjalan kalatalousalue, joka on ollut keskeisessä roolissa Lieksanjoen alueella tehtävissä vaelluskalahankkeissa.

Järvilohi on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi, ja järvitaimen on luokiteltu uhanalaiseksi 67° leveyspiirin eteläpuolella. Lieksanjoen vesistön järvilohikanta on tällä hetkellä lähes täysin istutusten varassa ja laji on käytännössä rauhoitettu kalastukselta. Rajoitusten ja istutusten ansiosta viime vuosina kudulle palaavien järvilohien määrä on kasvanut aikaisemmasta.

Lue lisää

Uhanalaisten järvilohi- ja taimenkantojen elvytys etenee Lieksanjoella – Vaelluspoikasten kiinniottolaite ja alasvaellusratkaisu käyttöön Pankakosken voimalaitoksella (Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.6.2021, mmm.fi)