Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Uhanalaisia perinnemaisemia kartoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa perinnemaisemien kartoituksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Ensimmäisen kerran perinnemaisemia kartoitettiin jo 1990-luvulla, joten kohteiden nykytilasta ja arvosta tarvitaan lisää tietoa. Inventointeja rahoittaa Ympäristöministeriö, ja ne ovat osa tänä vuonna käynnistynyttä Helmi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on hoitaa ja kunnostaa tärkeitä elinympäristöjä.

Ainutlaatuiset elinympäristöt vaarassa hävitä

Perinnemaisemat ovat syntyneet perinteisen karjatalouden myötä. Niityt, kedot, hakamaat ja metsälaitumet ovat maisemallisesti kauniita ja niiden hoidolla ylläpidetään elävää maaseutua ja omavaraista ruuantuotantoa. Perinnemaisemat ovat myös hyvin lajirikkaita elinympäristöjä, parhaimmilta niityiltä voi neliömetriltä löytää jopa nelisenkymmentä kasvilajia. Ainutlaatuisuudesta kertoo myös se, että jopa neljännes Suomen uhanalaisista lajeista on riippuvainen näistä elinympäristöistä eli perinnebiotoopeista. Karjan laiduntamalla niityllä on kotimaisten kukkien loiston lisäksi monenlaisia perhosia, heinäsirkkoja ja muita harvinaistuvia eliöitä, joille perinnemaisema on elinehto.

Nykyään nämä elinympäristöt ovat kuitenkin vaarassa hävitä ja monet niistä tarvitsevat kiireellistä hoitoa. Perinnebiotooppien suurin uhka on rehevöityminen sekä heinittymisen ja vesakoitumisen aiheuttama umpeenkasvu. Merkittävin hoitomuoto on laiduntaminen, joka pitää maiseman avoimena ja kasvillisuuden matalana. Pienialaisilla kohteilla vuosittainen niitto olisi tärkeää ja mahdollistaisi kotimaisten niittykukkien runsastumisen.

vehreä maisema, jossa puita ja notkoja.
Häntälän notkot. Kuva: Helmi-elinympäristöohjelman aineistot.

kissankelloja.
Kissankellot viihtyvät avoimella niityllä. Kuva: Liina Salonen

Maastokartoitukset antavat tietoa kohteen nykytilasta

Maastokartoituksia tehdään tänä vuonna Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Konsulttityönä tehtäviä kartoituksia tehdään Kemiössä ja Salossa erityisesti Uskelanjoen ja Halikonjoen alueella ja Satakunnassa Eurajoella, Pomarkussa, Jämijärvellä, Raumalla, Ulvilassa ja Porissa. Lisäksi ELY-keskus tekee omana työnä kartoituksia molempien maakuntien alueella.  Maanomistajalle ilmoitetaan kartoituksesta kirjeitse tai puhelimitse ja halutessaan maanomistaja tai hoitaja voivat tulla maastokäynnille mukaan.

Perinnebiotooppien hoitoon voi saada tukea

Kartoituksessa selvitetään kohteen nykytilaa, arvoa ja kasvilajistoa sekä tarkistetaan kohteiden laajentamismahdollisuudet. Maanomistajalla on mahdollisuus saada tietoa omasta kohteestaan, sen hoitosuosituksista ja hoidon rahoituksesta. Perinnebiotooppien hoito perustuu vapaaehtoisuuteen ja niiden hoitoon on mahdollista saada rahallista tukea. Kartoituksen tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään. Tällöin niistä saadaan apua esimerkiksi hoidon suunnitteluun tai ympäristösopimuksia haettaessa.

ELY-keskus on kiinnostunut uusista kohteista ja kohteista, joita halutaan ottaa hoitoon mukaan. Jos tiedossasi on mahdollinen kohde, ole yhteydessä!

 

Yhteystiedot

Koordinaattori Liina Salonen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 022174

Suunnittelija Hanna Hakamäki
Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 023 061

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

logo

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)