Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Tyytyväisyys talvihoitoon lähes ennallaan, mutta maanteiden kuntoon ollaan aiempaa tyytymättömämpiä (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Väyläviraston teettämään talven 2020 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen vastasi Keski- ja Itä-Suomen alueella 2 397 yksityishenkilöä sekä 203 raskaan liikenteen kuljettajaa. Raskaan liikenteen kuljettajalla tarkoitetaan linja- tai kuorma-auton kuljettajaa. Keski- ja Itä-Suomessa tienkäyttäjät olivat tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon liukkaudentorjunnan ja aurauksen osalta, mutta tienpinnan tasaisuus heikensi tyytyväisyyttä.

Talvella 2020 sää vaihteli eri puolilla kohdealuetta paljon. Pohjois-Karjalan pohjois- ja itäosissa sääolosuhteet olivat maanteiden kunnossapidon kannalta erittäin vaikeat lumisateen ja nollan kahta puolta sahailevan lämpötilan vuoksi. Keski-Suomessa, Etelä-Savossa sekä myös osassa Pohjois-Savoa sade tuli monin paikoin räntänä tai vetenä, jolloin liukkaudentorjuntatarvetta oli usein.

Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski hieman viime talvikaudesta sekä Keski-Suomessa että Itä-Suomessa. Vaikka talvi oli osissa aluetta erittäin haastava, tyytyväisyys talvihoitoon pysyi kuitenkin lähes ennallaan. Yksityishenkilöt antoivat pääteille Keski-Suomessa arvosanan 3,6 ja Itä-Suomessa 3,5 (max. 5). Keski-Suomessa 13 % oli pääteiden talvihoitoon tyytymättömiä ja Itä-Suomessa 19 %.

– Muiden maanteiden osalta tienkäyttäjätyytyväisyys oli alempi verrattuna pääteihin. Talvihoidon osalta hankalasta talvesta huolimatta tyytyväisyys notkahti muillakin maanteillä kuitenkin vain hiukan edellisetä talvesta, Keski-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen kertoo.

Moni vastaajista arvioi maanteiden tilaa ja kuntoa aiempaa kriittisemmin. Yksityishenkilöistä Keski-Suomen alueella 43 % ja raskaan liikenteen kuljettajista 73 % koki maanteiden tilan ja kunnon huonontuneen edellistalvesta. Itä-Suomessa maanteiden tilan ja kunnon koki yksityishenkilöistä huonontuneen 49 % ja raskaan liikenteen kuljettajien osalta 64 %. Tienpinnan tasaisuutta arvioitiin kielteisemmin kuin viime vuonna.

– Vuoden 2019 ennätyksellisen vähäisellä teiden päällystämisellä ja aikaisemmalla korjausvelalla näyttäisi olevan päällysteiden reikiintymisen vuoksi negatiivinen vaikutus tienkäyttäjien tyytyväisyyteen tienpinnan tasaisuuden osalta, toteaa Partanen.

Raskaan liikenteen tyytyväisyys talvihoitoon pysynyt ennallaan

Tänäkin vuonna raskaan liikenteen kuljettajat ovat olleet arvioissaan yksityishenkilöitä kriittisempiä teiden talvihoitoon. Positiivista on kuitenkin se, että talvihoidon kannalta haastavasta talvesta huolimatta raskaan liikenteen tyytyväisyys talvihoitoon pysyi edellisen talven nousun jälkeen lähes ennallaan.

– Väyläviraston vuonna 2018 uudistamilla talvihoidon toimintalinjoilla ja uudella hoitourakkamallilla onkin pyritty parantamaan talvihoidon tasoa juuri raskaan liikenteen eniten käyttämillä tieosuuksilla, Partanen jatkaa.

Nopeusrajoitusten alentamisen talvella hyväksyi tarkastelualueella 86 % yksityishenkilöistä. Raskaan liikenteen kuljettajista Keski-Suomessa 82 % ja Itä-Suomessa 70 % hyväksyi talvirajoitukset, vaikka pääteillä talvi oli erittäin leuto ja suurelta osin lumeton.

Väyläviraston tiedote: Tienkäyttäjät tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon, raskaalta liikenteeltä kiitosta liukkaudentorjunnasta, Julkaistu 28.05.2020

Lisätietoja: 

Yksikön päällikkö
Vesa Partanen
p. 0295 026 750
Keski-Suomen ELY-keskus

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)