Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Työttömyys Pohjois-Pohjanmaalla 14,1 % - työttömiä työnhakijoita reilut  25 800 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa lähes yhden prosenttiyksikön korkeampi (14,1 %) kuin vuosi sitten (13,2 %).

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueella työttömyys laski 3 183 hakijalla heinäkuun lopusta. Laskun myötä työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 25 840. Vuosi sitten työttömiä oli 24 136 eli vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 1 704 henkilöllä (7,1 %). Työttömyys kasvoi edelleen, sillä viime kuussa kasvuprosentti oli 6,1 %. Naisten työttömyys kasvoi nyt miesten työttömyyttä enemmän.

TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä laski heinäkuun lopusta 295 henkilöllä. Viime vuoden elokuuhun verrattuna lomautettujen määrä nousi 371 henkilöllä. Lomautettuja oli nyt 1 624 ja vuosi sitten 1 253. Ennakkoilmoituksia elokuun lopun jälkeen mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista tuli TE-toimistoon yksi, joka koskee 35 henkilöä.

Koko maassa työttömänä oli elokuun lopussa 319 433 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,2 %.

Uusia työpaikkoja avattiin elokuun aikana 2 360

Elokuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 859 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 359. Uusien työpaikkojen määrä laski hieman (- 39) viime vuoden elokuusta. Työpaikkoja täyttyi 2 234 ja niistä 535 TE-toimiston hakijalla.

Elokuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 1 741, mikä on 73 paikkaa (+4,4 %) enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Avoinna oli määrällisesti eniten myyjien ja kauppiaiden (291), liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden (275), hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden (142) sekä palvelutyöntekijöiden (161) paikkoja. Heinäkuun loppuun verrattuna työpaikkoja oli nyt auki 157 enemmän.

Nuorten aktivointiaste nousi ja nuorisotakuun piiriin kuuluvien määrä laski heinäkuusta 1 050:llä

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaan alueella elokuun lopussa 4 610. Määrä on 961 vähemmän kuin heinäkuun lopussa, johtuen monien nuorten siirtymisestä koulutuksen pariin sekä nuoriin kohdistuvista aktiivitoimista. Nuorten aktivointiaste nousi heinäkuusta 5,4 %-yksikköä.  Nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä oli 4 990, mikä on 1 047 vähemmän kuin kuukausi sitten. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi 362 henkilöllä (8,5 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 862. Vuoden 2013 elokuusta ikääntyvien työttömyys kasvoi 593 työnhakijalla (8,2 %).

Ulkomaalaisten työttömyys laski vuodentakaisesta. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 030, mikä on 47 vähemmän kuin vuoden 2013 elokuussa (-4,4 %).

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä kasvoi 14,3 %

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli elokuun lopussa 9 751 työnhakijaa. Palveluissa olevien määrä nousi viime vuoden elokuusta 1 223 henkilöllä (14,3 %). Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (3 152), omaehtoisessa opiskelussa (2 291), työvoimakoulutuksessa (1 866) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (1 139).

Aktivointiaste nousi vuoden takaisesta ja oli elokuun lopussa 27,4 %. Koko maassa aktivointiaste oli hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 26,8 %. Myös nuorten aktivointiaste oli viime vuoden elokuuta korkeampi ollen nyt 27,8 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:  johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Rahoitusyksikkö:  rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Rahoitusyksikkö:  tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325  

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla' -katsauksesta: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta.

Seuraava tiedote ilmestyy 21.10.2014.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot
 


Alueellista tietoa