Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Työttömyys laski Pohjois-Pohjanmaalla edelleen, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvoi 1 050:llä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli maaliskuun lopussa lomautetut mukaan lukien 27 570 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 870:llä (-3,1 %). Työttömyyden lasku koski vain miehiä, sillä naisten työttömyys kasvoi vielä hieman viime vuoden maaliskuusta. Työttömyys laski myös helmikuusta 970:llä. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaliskuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli maaliskuun lopussa 2 250 henkilöä, mikä on 555 vähemmän (miehet - 480, naiset -75) kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä laski myös helmikuusta 135 henkilöllä. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla työskenteli 520, missä laskua vuoden takaisesta oli 140 henkilöä. Ennakkoilmoituksia maaliskuun lopun jälkeen mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista tuli TE-toimistoon vain yhdeltä työnantajalta ja ne koskivat kolmeatoista työntekijää Oulun seudulla.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kääntyi pieneen laskuun viime vuoden maaliskuuhun verrattuna.  Nuoria työttömiä oli 4 550, mikä on 1,4 % vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä laski 200:lla. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 650, mikä on 215 henkilöä ja 2,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Helmikuun lopusta työttömyys laski tässäkin ikäryhmässä 190:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli  maaliskuun lopussa 8 580. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 1050 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvuprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) nousi 13,9 %:iin, kun se kuukausi sitten oli 13,3 %.

Maaliskuun aikana avattiin 3 410 uutta työpaikkaa

Maaliskuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 6 650 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 410 ja niiden määrä kasvoi vuoden takaisesta 40:llä. Kuukauden lopussa auki oli edelleen 3 580 työpaikkaa.

Maaliskuussa työpaikkoja oli auki monipuolisesti eri ammattiryhmissä mm. maa- ja vesirakentamisen, sähkötekniikan, ICT-alan, mainonnan ja markkinoinnin sekä sosiaalityön erityisasiantuntijoille, sovellussuunnittelijoille ja -ohjelmoijille, erityisopettajille, psykologeille, ohjaajille ja tuottajille, kemianteollisuuden prosessinhoitajille, sairaanhoitajille, myyntiedustajille, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoille, sosiaaliturvaetuuksien käsittelijöille, urheiluvalmentajille ja toimitsijoille, yleissihteereille, tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijoille, palkanlaskijoille,  ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, tarjoilijoille, kosmetologeille, eri alojen myyjille, vartijoille, talonrakentajille, betonirakentajille ja raudoittajille, monille konealan sekä siivousalan työntekijöille jne. Uusien avoimien työpaikkojen väheneminen vuoden takaisesta näkyi tilastoissa selvästi mm. opetusalalla, teollisuuden kokoonpanijoiden, rahdinkäsittelijöiden ja sanomalehtien jakajien ammateissa.

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä nousi 9 450:een työnhakijaan

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli maaliskuun lopussa 9 450 työnhakijaa. Määrä nousi helmikuusta 405:llä. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 1 260 henkilöä vähemmän. Palveluissa olevien määrät olivat maaliskuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 140), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 090), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 520) ja työvoimakoulutuksessa (1 160).

Työttömyysaste laski vuoden takaiseen verrattuna 25 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 14,8 % ja se laski 25 alueen kunnassa. Vuosi sitten osuus oli 15,3 %. Helmikuusta maaliskuuhun työttömyysaste laski 26 kunnassa ja oli maaliskuussa alle 10 prosenttia Reisjärvellä (8,4 %) ja Limingassa (9,4 %). Alueittain työttömyysasteet olivat korkeimmat Vaalassa 19,0 %, Taivalkoskella 18,2 %, Iissä 17,7 %, Oulussa ja Utajärvellä 16,5 % sekä Pudasjärvellä 16,2 %.

Katsaus kokonaisuudessaan: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-pohjanmaa.aspx  

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

 

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:

Johtaja Leila Helaakoski, 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364

S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):

Johtaja Maire Mäki
Palvelujohtajat:
Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut
Marita Rimpeläinen-Karvonen, Tuetun työllistymisen palvelut
Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut
Tavoitat johtajat TE-toimiston vaihteesta 0295 056 500

S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

 

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 24.5.2016

 

 


Alueellista tietoa