Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työttömiä Lapissa alle 8 400 (Lappi)

Työttömyys jatkoi kausiluonteista laskua Lapissa. Työttömiä oli syyskuun lopussa 8 390, mikä 170 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Viimeksi työttömyys on alittanut 8 400 vuonna 1990.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,3 % ja 10 % alittui Pohjois-Lapin ja Rovaniemen seutukunnissa. Itä- ja Pohjois-Lapissa työttömyyden väheneminen pysähtyi, mutta muissa seutukunnissa työttömiä oli vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Työttömyys väheni eniten Ranualla (-16 %) ja Enontekiöllä (-15 %).

Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen, mutta väheneminen on hidastunut. Pitkäaikaistyöttömiä oli 220 vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Työvoiman kysyntä jatkui syyskuussa vilkkaana. TE-toimistoon ilmoitettiin avoimeksi 2 310 työpaikkaa, joista suurin osa oli yrityksissä. Tällä hetkellä työvoiman kysynnässä näkyvät erityisesti matkailun työvoimatarpeet. Kaikkiaan Lapissa oli syyskuussa avoinna yli 6 000 työpaikkaa.

Työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä on edelleen alempi kuin viime vuonna. Palveluihin osallistui 3 620 lappilaista, mikä 450 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuorotteluvapaasijaisten ja työvoimakoulutukseen osallistuvien määrässä on nähtävissä kasvua.

Lapin ELY-keskuksen syyskuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja, Tero Hyttinen, 0295 039 560

Seuraava työllisyyskatsaus (lokakuu 2019) julkaistaan 26.11.2019

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Alueellista tietoa