Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Työperäisen maahanmuuton strategia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueelle (Pohjanmaan ELY-keskus)

Bothnia Work –hanke on työstänyt Pohjanmaan ja Keski‐Pohjanmaan maakuntien alueelle työperäisen maahanmuuton strategian. Strategia on tehty yhteistyössä Pohjanmaan ELY‐keskuksen, Pohjanmaan ja Keski‐Pohjanmaan liittojen, Pohjanmaan Kauppakamarin ja alueiden yrittäjäjärjestöjen kanssa. Strategian on tarkoitus palvella käsikirjana ja oppaana työperäisen maahanmuuton parissa toimivia työnantajia ja muita tahoja.

Strategiaselvityksessä tarkastellaan alueen työvoimansaantinäkymiä 3‐5 vuotta eteenpäin. Siinä käydään läpi alueella olevat eri maahanmuuttajaryhmät ja kerrotaan kyseisten ryhmien eri statusten tunnistamisen tärkeydestä käytännön toiminnassa. Jotta saataisiin käsitys siitä, millaista osaamista alueelle on tulossa lähitulevaisuudessa, kartoitetaan ulkomailta ammattitutkintoa suorittamaan tulleiden ja tulevien opiskelijoiden kokonaismäärät alueen oppilaitoksista.

Strategia perustuu valtiovallan työperäiselle maahanmuutolle asettamiin linjauksiin. Ulkomaisen työvoiman rekrytointi käydään läpi vaihe vaiheelta. Työperäisen maahanmuuttajan ja mahdollisen mukana seuraavan perheen Suomeen tuloa koskevat rekisteröinnit, työyhteisössä työskentelyn aloittaminen, lasten koulu‐ ja päivähoitoasiat sekä puolison työasiat tarkastellaan tiivistetysti. Muut työnantajan kannalta hyödylliset ja tärkeät ulkomaista rekrytointia koskevat asiat käydään läpi pääpiirteissään.

Selvityksessä käydään läpi kotouttamista ja siihen liittyviä julkisia palveluja. Siinä esitellään myös maahanmuuttajien neuvontakeskuksen, Welcome Officen tarjoamat palvelut sekä muita palveluiden kehittämishankkeita pääkohdittain. Selvityksessä pohditaan myös rasismin ehkäisyn keinoja. Lisäksi siinä tarkastellaan alueen markkinointia Suomessa ja kansainvälisesti.

Bothnia Work –hankkeen muita kuulumisia
Tällä hetkellä Bothnia Work –hanke tekee työtä hammaslääkäreiden rekrytoimiseksi Vaasaan ja lähialueille sekä mahdollisesti muuallekin Suomeen. Hammaslääkäreitä rekrytoidaan joko Espanjasta tai Portugalista. Rekrytointi tapahtuu pitkälti saman konseptin mukaan kuin espanjalaisten sairaanhoitajien rekrytointi viime vuonna. Hammaslääkärirekrytointi on kuitenkin vasta aluillaan ja siinä on voitettavana lukuisia haasteita, jotta se onnistuisi.

Viime lokakuussa Vaasaan Espanjasta rekrytoidut kahdeksan sairaanhoitajaa ovat edelleen töissä Vaasassa. He ovat kotoutuneet tähän mennessä hyvin ja ovat vähitellen aloittamassa ruotsin kielen opinnot.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Riitta Lehtisalo, Bothnia Work –hankkeen projektipäällikkö,
puh. 0295 056 103, riitta.lehtisalo(at)te‐toimisto.fi

Kristin Sundqvist‐Strandin, yksikön päällikkö, Pohjanmaan ELY‐keskus,
puh. 0295 028 629, kristin.sundqvist-strandin(at)ely‐keskus.fi

Helvi Riihimäki, johtaja, Pohjanmaan TE‐toimisto,
puh. 0295 056 150, helvi.riihimaki(at)te‐toimisto.fi


Alueellista tietoa