Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työpaikkoja paljon tarjolla Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa 18 900 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 2 000 (-9,6 %) vähemmän kuin vuosi sitten ja 200 vähemmän kuin helmikuun lopussa. Työttömistä miehiä oli 11 300 ja naisia 7 600. Työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,2 %, koko maan tasolla 9,1 %. Suhteellisena vuosimuutoksena työttömyyden alenema maakunnassa on hieman maan keskitasoa (-9,8 %) pienempi.   

Työttömyys on laskenut kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli maaliskuun lopussa 4 700, mikä on 1 600 (-26 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaden työttömien määrä (6 200) oli vähentynyt 800:lla ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (3 000) oli vähentynyt 300:lla viime vuodesta.

Lisääntyneet avoimet työpaikat edistävät työttömyyden laskua

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon maaliskuun aikana 4 500, mikä on 1 300 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli avoinna 10 300 työpaikkaa eli 2 700 enemmän kuin vuosi sitten.  

Uusia työpaikkoja tuli avoimeksi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (1 000 paikkaa, mm. lähihoitajat, myyjät, puhelinmyyjät) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (900 paikkaa, mm. rakennustyöntekijät, kirvesmiehet, LVI-asentajat, telineasentajat). Runsaasti uusia työpaikkoja oli myös erityisasiantuntijoiden ammattiryhmälle (700 paikkaa, mm. opettajat,  ohjelmistosuunnittelijat) samoin kuin asiantuntijoiden ammattiryhmälle oli 700 paikkaa (mm. myyntineuvottelijat, sairaanhoitajat). Lisäksi paljon uusia työpaikkoja tuli tarjolle myös mm. rakennusapulaisille ja siivousalan työntekijöille.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa runsaasti osallistujia

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli maaliskuun lopussa 9 300 työnhakijaa, mikä on noin 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuusta palveluihin osallistujien määrä sen sijaan lisääntyi hieman (+100). Palvelumuodoittain katsottuna lähes puolet osallistujista oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 3 100 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300 henkilöä. Seuraavaksi eniten osallistujia oli kuntouttavassa työtoiminnassa (2 000), työllistettynä (1 850) sekä työ- tai koulutuskokeiluissa (650). Aktivointiaste (33,0 %) oli noussut 1,1, prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työttömyys väheni lähes kaikissa alueen kunnissa

Maaliskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,2 %, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt lähes kaikissa alueen kunnissa. Vain Merijärvellä, Muhoksella ja Pyhännällä työttömiä oli enemmän kuin viime vuoden maaliskuun lopussa.

Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (5,5 %), Limingassa (6,0 %), Hailuodossa (6,9 %) sekä Alavieskassa ja Kalajoella (7,0 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (13,5 %), Taivalkoskella (13,3 %) ja Pudasjärvellä (12,0 %). Oulussa työttömyysaste oli 11,4 %; vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä oli Oulussa vähentynyt 1 100:lla (-9 %). 

Video: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Maire Mäki avaa työllisyystilannetta 24.4.2019

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061

S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713

S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

****************************************************************************************************************************

Seuraava Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ilmestyy torstaina 23.5.2019 (Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2019).

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin. Ks. myös Tilastokeskuksen kuukausittainen otantapohjainen työmarkkinatieto (tilastokeskus.fi)

Työnvälitystilasto löytyy myös Tilastokeskuksen ilmaisesta StatFin-palvelusta kohdasta Työmarkkinat > Työnvälitystilasto (TEM).

 


Alueellista tietoa