Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työnantajalle 4000 euron työllistämispalkkio pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen työllistämisestä  (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Vuoden alusta tuli voimaan puolen vuoden Työllistämispalkkio-kokeilu, jonka tarkoituksena on edistää pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä sekä edistää palkkatuen käyttöä yrityksissä. Kokeilun aikana elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion palkatessaan palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllistämispalkkio voidaan myöntää myös viime vuonna 1.9.2018 jälkeen myönnettyihin palkkatukijaksoihin, jos työsopimus muutetaan määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi.

Työllistämispalkkion maksaa TE-toimisto ja työnantajan tulee hakea sitä kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työsuhteen on oltava voimassa palkkiota haettaessa.

Työllistämispalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että:

  • työnantajalle on myönnetty palkkatukea pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen henkilön palkkaamiseksi,
  • työsuhde on solmittu toistaiseksi voimassa olevana heti palkkatuetun työn alkaessa tai se on muutettu määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana,
  • työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisestä lukien ja työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömyysaste 6,7 % on Manner-Suomen alhaisin

Pohjanmaan työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä 7 780 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 374 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisestä kuukaudesta 1 142:lla. Pohjanmaan ELY­-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner­-Suomen alhaisin (6,7 %). Etelä­-Pohjanmaalla vastaava luku on 7,9 % ja koko maassa 9,7 %. Marraskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta nousi Pohjanmaan ELY-­keskuksen alueella ja koko maassa 1,0 prosenttiyksikköä. Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Lisätietoja: TE-toimiston johtaja Mika Palosaari, mika.palosaari(at)te-toimisto.fi

Lue lisää työllistämispalkkiosta (te-palvelut.fi)


Alueellista tietoa