Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Työllisyyspoliittiset avustukset Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Avoin haku 20.11.2013 klo 16.00 mennessä

Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää yhdistyksiltä, säätiöiltä, kunnilta ja kuntayhtymiltä hakemuksia työllisyyspoliittisella avustuksella 1.1.2014 alkaen rahoitettavista hankkeista. ELY-keskus rahoittaa hankkeita, joissa tuetaan osallistujien työnhakua avoimille työmarkkinoille ja/tai kohennetaan osallistujien työllistymisedellytyksiä ohjauksen ja koulutuksen kautta. Hankkeiden toivotaan sijoittuvan myös muualle kuin Kuopion seutukuntaan. Avustusta ei myönnetä pelkkiin kehittämishankkeisiin, vaan hankkeessa tulee aina olla mukana TE-toimiston ohjaamia asiakkaita. Suositeltavaa on, että hanketta valmisteltaessa ollaan yhteydessä TE-toimistoon.

Avustettavan toiminnan kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat, maahanmuuttajat tai alle 30-vuotiaat nuoret.

Hankkeen kesto voi olla enintään kolme vuotta. Nyt tehtävillä rahoituspäätöksillä ELY-keskus sitoutuu valittujen hankkeiden rahoitukseen vuoden 2014 loppuun asti. Päätös myönnettävän avustuksen määrästä tehdään aina kalenterivuodeksi kerrallaan, mutta päätöksessä varaudutaan tulevan vuoden/tulevien vuosien rahoittamiseen ehdolla, että toiminta on avustuspäätöksen mukaista ja hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet (esim. osallistujien sijoittuminen avoimille työmarkkinoille, hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen).

Voit katsoa tarkempaa tietoa työllisyyspoliittisesta avustuksesta alla olevasta liitteestä, joka on työllisyyspoliittisen avustuksen osuus ohjeesta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta.

Hakemuslomake täyttöohjeineen löytyy osoitteesta http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_tem308/index.html

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Pohjois-Savon ELY-keskus
PL 2000
70101 KUOPIO

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Leena Kukkonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 586, leena.kukkonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa