Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Työllisyysmäärärahojen painopisteenä pitkittyvän työttömyyden torjuminen

Hallitus päätti 29.1.2015 alkaneen vuoden julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen alueellisesta jaosta. Määrärahojen jaossa painottui erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen.

Työvoimakoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittiseen avustuksiin käytettävät 563,9 miljoonan määrärahat jaettiin ELY- keskuksille seuraavasti:

 • Uusimaa 116,3 miljoonaa euroa
 • Varsinais-Suomi 44,0
 • Satakunta 20,3
 • Häme 38,4
 • Pirkanmaa 47,7
 • Kaakkois-Suomi 33, 8
 • Etelä-Savo 16,3
 • Pohjois-Savo 23,8
 • Pohjois-Karjala 24,0
 • Keski-Suomi 34,0
 • Etelä-Pohjanmaa 12,9
 • Pohjanmaa 17,3
 • Pohjois-Pohjanmaa 40,9
 • Kainuu 9,9 ja
 • Lappi 22,9

Työ- ja elinkeinoministeriön kohdennettavaksi jätettiin 61,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa tulee myöhemmin ELY- keskusten käyttöön.

Alueille jaettiin pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon yhteensä 208,9 miljoonaa euroa. Näistä 142,4 miljoonaa euroa kohdennettiin vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrän perusteella. 48,6 miljoonaa jaettiin pitkittyvään työttömyyteen joutuneiden arvioidun määrän mukaan. 

Lisäksi alueille jaettiin 17,9 miljoonaa euroa työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa