Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Työelämän tarpeet paremmin huomioon työllisyyden ja työelämän kehittämisessä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskuksessa kesäkuussa 2015 käynnistyneessä Minä Pystyn –hankkeessa tavoitteena on työn ja sen kysynnän haasteisiin vastaaminen kehittämällä TE-palveluiden ja työllisyystoimijoiden yhteistyöstä kumppanuusstrateginen työskentelytapa. Uuden työskentelytavan avulla siirrytään työllisyyden ja työelämän kehittämisessä korjaavasta toiminnasta ennakoivaan, proaktiiviseen työelämän tarpeet tunnistavaan ajatteluun. Tavoitteena on työllisyydenhoidon toimintatapa, jossa yrittäjä saa hyvän palvelun ja tarvitsemansa osaamisen esim. rekrytointiin, osaamisen vahvistamiseen ja muuhun yrityksen tarvitsemaan kehittämiseen.

Uusia toimintatapoja ja palveluprosesseja

Hankkeessa kokeillaan uusia palveluprosesseja ja testataan uudenlaisia matching-toimia, kuten sosiaalista mediaa työnhaussa ja rekrytoinnissa. Yhteisessä kehittämisessä otetaan käyttöön uusia, työelämää, työllisyyttä ja palveluprosesseja parantavaa toimintatapoja. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Savon yritykset ja 30-54-vuotiaat työttömät, osatyökykyiset ja työttömyysuhan alaiset henkilöt.

Verkoston voimaa

Minä Pystyn -hankkeella vahvistetaan ELY- ja TE-palveluiden mukanaoloa niissä verkostoissa, joissa tieto elinkeinojen ja työmarkkinoiden tilanteista ja muutoksista on olemassa. Verkostotyöllä ja tiiviillä eri työllisyystoimijoiden kumppanuusstrategisella työskentelyllä työn ja kysynnän haasteisiin pystytään vastaamaan paremmin ja ennakoiden.

Vuoden 2016 alusta yritysyhteistyötä hoitamaan nimitettiin Anne Innanen. Hänen tehtävänään on kontaktoida yrityksiä ja selvittää niiden kehittämis- ja osaamistarpeita sekä mahdollisia piilotyöpaikkoja. Alustavasti selvityksen kohteena olevat toimialat ovat metalliala, rakentaminen, ICT ja bioenergia.

Nopea polku takaisin työelämään

Yksilö- ja toimijatasolla hankkeen tavoitteena työnhakijoiden nopea saattaminen työelämään niin, että työnantajien osaamis- ja resurssitarpeet kohtaavat toisensa mahdollisimman hyvin ja oikea-aikaisesti. Työvoimakoulutus, ohjaus ja valmennus tukevat työntekijöiden saattamista työelämään ja työnantajaa saamaan osaavia työntekijöitä. Osaamisen kehittäminen on tarkoitus toteuttaa ESR-hankkeen koulutusrinnakkaishankkeena.
 


Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 089
Projektiasiantuntija Anne Innanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 086
 

     


Alueellista tietoa