Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Tykkylumen taivuttamista puista paljon haittaa maanteiden varsilla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Puihin kertynyt raskas tykkylumi on tänä talvena aiheuttanut Pirkanmaalla poikkeuksellisen paljon puustovahinkoja. Tykkylumen taivuttamat puut ovat haitanneet myös talven tieliikennettä, kun kymmeniä tienvarsipuita on taittunut ja kaatunut maanteiden ajoradoille.

ELY-keskus ja Pirkanmaan pelastuslaitos ovat joutuneet kevättalvella raivaamaan maanteiltä lukuisia tykkylumen kaatamia puita. Kymmeniä liikenneturvallisuutta haittaavia ja kaksin kerroin taipuneita puita on lisäksi jouduttu pikaisesti kaatamaan myös varsinaisen tiealueen ulkopuoliselta tien suoja-alueelta. Sähkö- ja puhelinlankojen päällä roikkuvia tykkypuita ei sen sijaan tienpitäjällä ole lupa poistaa, vaan niiden poistamisesta on huolehtinut sähkö- ja puhelinyhtiöt.

Iso osa liikennettä haitanneista ja ajoradalle taipuneista puista on maantiealueen ulkopuolella kasvavaa, yksityiselle maanomistajalle kuuluvaa puuta. Teiden suoja-alueilla lojuukin sen vuoksi nyt runsaasti tykkylumen vuoksi kaadettua yksityisomisteista runkopuuta ja isoja oksia.

Maanomistajien on hyvä korjata kevään aikana teiden suoja-alueelta talteen rahanarvoiset puunsa, etteivät ne jää maastoon haittamaan ensi kesän tienvarsiniittoja. Puiden korjuu tulee tehdä liikenneturvallisuutta vaarantamatta tiealueen ulkopuolella, mieluimmin siten, että korjuuajoneuvo on pysäköity turvallisesti oman metsän puolelle.


Alueellista tietoa