Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Työolobarometri 2020:n ennakkotiedot kertovat huimasta harppauksesta etätyön tekemisessä

Perinteisesti keväisin julkaistavat Työolobarometrin ennakkotiedot osoittavat, että koronapandemian myötä etätyön tekemisessä on tapahtunut lähes vuosikymmenen harppaus. Vuonna 2020 palkansaajista noin puolet on tehnyt etätyötä ja valtaosa etätyön tekijöistä oli myös tyytyväisiä sen sujumiseen pandemian aikana.

Barometrin ennakkotietojen mukaan koronapandemia on kyllä lisännyt palkansaajien epävarmuutta työn menettämisestä verrattuna vuoteen 2019, mutta kuitenkin vähemmän kuin aiemmat talouskriisit. Irtisanomisen pelon lieventymiseen ovat vaikuttaneet etätyön lisäksi lomautusten käyttö ja yrityksille luodut tukitoimet. 

Myös digikehitys työpaikoilla on ollut pandemia-aikana laajaa ja kokonaisvaltaista. Se on tarkoittanut paitsi prosessien sähköistämistä, myös uusia oppimisen, työskentelyn ja viestimisen tapoja.

Lue lisää: