Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometri on julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tänään työllistymisen näkymiä arvioivan ammattibarometrin. Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa barometriarvioinnissa on mukana ammattiluokituksen (ISCO 4) ammateista 200 eli vajaa puolet suurivolyymisimmista ammateista.

Ammattibarometrin mukaan työvoimapula-ammatteja oli helmi-maalikuussa 2021 selvästi vähemmän kuin vuosi sitten, ennen koronapandemiaa. Eniten pulaa osaavasta työvoimasta on edelleen terveydenhuollon ja sosiaalityön ammateissa.

Sen sijaan ylitarjonta-ammattien määrä on kasvanut jonkin verran, mutta ei merkittävästi, eikä korona ole vaikuttanut erityisemmin työvoiman ylitarjontaan. Ylitarjontaa työvoimasta on yleisesti yleissihteerin ammatissa.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainossa olevien ammattien osuus oli arvioiduissa ammateissa suurin Satakunnassa ja Lapissa. Suhteellisesti vähiten työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen tasa-painossa olevia ammatteja oli arvioitsijoiden mukaan Keski-Suomessa ja Kainuussa.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään syksyllä 2021.

Lue lisää: