Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Työttömille työnhakijoille lisää velvollisuuksia ja nopeampaa palvelua toukokuusta lähtien (Pirkanmaa)

Toukokuun alussa astuu voimaan laki, joka velvoittaa työttömät työnhakijat hakemaan neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.

Velvollisuuksien vastapainoksi työnhakijat saavat tukea entistä nopeammin. Kun työnhakija on ilmoittautunut työnhakijaksi, hänelle järjestetään viiden arkipäivän kuluessa alkuhaastattelu. Alkuhaastattelussa TE-toimiston tai kunnan virkailija arvioi työnhakijan palveluntarpeen ja laatii tämän kanssa yhdessä työllistymissuunnitelman. Sen jälkeen työnhakija tapaa virkailijan kahden viikon välein työnhaun kolmen ensimmäisen kuukauden ajan.

Nykyisin TE-toimisto järjestää työnhakijan alkuhaastattelun kahden viikon kuluessa työnhakijaksi ilmoittautumisesta, jonka jälkeen työnhakijan haastattelu järjestetään kolmen kuukauden välein.

Muuten työnhakijoiden palvelut säilyvät ennallaan. Työnhakijoille tarjottavia palveluita ovat muun muassa työnhakuvalmennus sekä työvoima- ja rekrytointikoulutukset.

Hallitus on säätänyt uuden lain, jotta yhä useampi työikäinen tekisi töitä. Muissa Pohjoismaissa suurempi osuus työikäisestä väestöstä tekee palkkatyötä ja toisaalta työnhakijoille tarjotaan enemmän palveluita kuin Suomessa.

Toukokuusta alkaen työntekijät ja työnantajat asioivat TE-toimistojen kanssa verkossa työmarkkinatori.fi -sivustolla. Se korvaa nykyisen te-palvelut.fi -sivuston.

Lue lisää muutoksista:

https://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/uusi-asiakaspalvelumalli

 

TE-palvelujen logo.